E-servisi · Software

Asseco predstavio bankarsku poslovnicu budućnosti

“Experience” je sistem bankarske poslovnice budućnosti koja pruža usluge u potpunosti prilagođene svakom korisniku. Na petoj po redu Asseco New Banking Vision, regionalnoj konferenciji posvećenoj bankarskom sektoru koja se održava ove nedelje u Umagu, Asseco je predstavio bankovnu poslovnicu budućnosti pod nazivom “Experience”.

Zahvaljujući novoj generaciji tehnologija, korisnicima banaka pruža se potpuno novi doživljaj korišćenja bankarskih usluga, a same banke sada mogu opremiti svoje poslovnice tako da uslugu u potpunosti prilagode svojim klijentima.

Tako je u bankarskoj poslovnici nove generacije, korisnik čim uđe u poslovnicu prepoznat u sistemu, jer njegova bankarska kartica ima ugrađen RFID čip (radiofrekvencijski identifikator). Nakon što je sistem prepoznao određenog korisnika, na monitorima se prikazuje specifična ponuda za njega, koja je bazirana na njegovim prethodnim iskustvima u toj banci.

Ujedno je osoblje banke kroz sistem informisano da li je klijent u poslovnici, koliko dugo, te koliko čeka na uslugu. Takav način prepoznavanja korisnika, bankama pruža kvalitetnije kreiranje ponude i odgovaranje na potrebe i želje svojih korisnika, a klijentima omogućava bržu i efikasniju uslugu prilagođenu njihovim potrebama.

Ukoliko je sistem  korisnika prepoznao kao višegodišnjeg, lojalnog ili pak VIP korisnika, pruža mu pravo prvenstva i daje dodatnu ponudu ukoliko je to predviđeno poslovnom politikom banke.

Takođe, novi koncept u dizajnu poslovnica kombinuje samouslužnu zonu sa zonom u kojoj savetnici uslužuju klijente. Kretanje između te dve zone je slobodno i otvoreno, u odnosu na prethodnu generaciju gde su samouslužne zone bile zatvorene i odvojene od ostatka poslovnice. Zone su prostorno i vizuelno povezane sa sistemom te se svakom korisniku na bankomatu i ostalim uređajima pojavljuje specifična ponuda banke, dok savetnik u banci od samouslužnih uređaja dobija informaciju o potrebama i željama klijenta.

Sve potrebe i želje klijenta, izražene preko bilo kog kanala za komunikaciju (bankomat, Call service itd.) beleže se u sistemu kao prodajne prilike koje dodatno povećavaju efikasnsot rada osoblja banke, a samim time i zadovoljstvo klijenta uslugom koju mu banka pruža.

Tehnološku osnovu čini izuzetno pouzdan bankovni sistem pod nazivom „Experience“ koji je razvijen od strane kompanije  Asseco. Experience je sistem nove generacije koji bankama nudi automatizaciju poslovnica, integrisanu sa sistemom za upravljanje zadovoljstvom korisnika (CRM).

Korisnički interfejs kojim se koriste službenici i savetnici u bankama u potpunosti je intuitivno i pruža novi i ugodniji doživljaj rada. Obuka za inicijalno korišćenje sistema je izuzetno kratka, ali je ujedno i stalna, jer sistem u kontinuitetu asistira osoblju banke prilikom korišćenja aplikacije. Sve navedeno zaposlenima banaka pruža dugoročnu vrednost, u smislu lakoće rada, ergonomije i efikasnosti.

Ovakav sistem od izuzetne je važnosti za banke i u pogledu smanjenja troškova, jer se prilikom direktnog rada sa klijentima, potpisi deponuju u digitalnoj bazi, te se na taj način uveliko eliminipe papirnadokumentacija. To bankama pruža značajnu uštedu, te umanjuje negativan uticaj na životnu okolinu, jer nema ispisivanja i nepotrenog čuvanja velike količine papirnih dokumenata i arhive.

Leave a Reply