Software

Asseco SEE Document Management System projekat u Komercijalnoj banci

Implementacija rešenja za Upravljanje dokumentima i poslovnim procesima u Komercijalnoj banci ad Beograd započela je u maju 2010. godine. Do kraja godine, Asseco SEE tim za „Customizes Application Services“ (CAS), u saradnji sa Asseco bankarskim konsultantima i predstavnicima tima Komercijalne banke razvio je rešenje za koje se slobodno može reći da je najkompleksniji DMS projekat na ovim prostorima.

ASEBA Banking Process Suite – rešenje koje na jedinstven način integriše bankarsko core poslovanje sa rešenjem za upravljanje poslovnim procesima i automatizaciju poslovnih procedura i pri tome garantuje:

  • Integritet podataka – „data integrity“
  • Compliance papirnog i elektronskog dosijea
  • Compliance procedura rada
  • Revizionu sigurnost arhivske građe

Navedene funkcionalnosti implementirane su kroz automatizaciju četiri obimne poslovne procedure: Kreiranje eDosijea klijenata banke i otvaranje računa, Obrada plasmana velikim korporativnim subjektima, Obrada stambenih kredita i Devizno dokumentarno poslovanje.

Po rečima Milinke Pap, rukovodioca projekta iz Komercijalne banke: „Već u prvom kvartalu merenja dodate vrednosti od projekta (projekat zatvoren u Q1 2011.godine), i sprovedene interne evaluacije od strane relevantnih organizacionih delova odnosno menadžera poslovnih procesa na projektu , zabeleženi su pozitivni efekti u realizaciji postavljenih projektnih ciljeva i indikatora uspeha projekta. Nakon sagledanih svih kvantitativnih i kvalitativnih prednosti ostvarenih na „pilot projektu“ koji je obuhvatio prvih 500 korisnika, planirano je dalje širenje korisničke baze klijenata odnosno broja procesa koji će biti predmet automatizacije u okviru softvera za upravljanje dokumentima.“

Implementacijom Asseco SEE rešenja za Upravljanje dokumentima i poslovnim procesima zadovoljena je potreba banke za modernizacijom poslovanja uslovljenom pritiscima konkurencije u bankarskoj industriji, većom efikasnošću i korišćenju resursa kao i povećanjem brzine i kvaliteta pružanja usluge klijentima.

Leave a Reply