Software

Asseco SEE na konferenciji Smart eGovernment 2013

Efikasnost javne uprave u Srbiji može biti značajno unapređena primenom savremenih softverskih rešenja, a kompanija Aseko SEE (Asseco SEE), regionalni lider i jedna od najvećih ICT kompanija u Evropi, nekoliko projekata iz te oblasti koje je sprovela kako u zemljama u okruženju tako i u zemljama Evropske unije, predstavila je na konferenciji Smart eGovernment 2013, koja se održava 29-30. oktobra u Beogradu. Aseko SEE je samo tokom ove i prethodne godine u partnerstvu sa Upravom carina, Republičkom agencijom za telekomunikacije (RATEL), Agencijom za privredne registre (APR), Poreskom upravom i Ministarstvom pravde, uspostavio moderne informatičke sisteme, koji su višestruko unapredili rad ovih institucija i poboljšali uslugu koju one pružaju građanima.

assecco

“Funkcionisanje javne uprave i kvalitet usluga koje ona pruža građanima spadaju u najvažnije parametre uspešnosti nekog društva i zbog toga sve države ozbiljno ulažu u informacione sisteme koji se primenjuju u ovom sektoru. Aseko kao grupacija na nivou Evrope, ali i Aseko SEE koji posluje na području jugoistočne Evrope, sproveli su veliki broj projekata u različitim državama, uključujući i Srbiju, i nadamo se da ćemo svoje znanje i iskustva nastaviti da koristimo za unapređivanje funkcionisanja srspkih javnih institucija“, rekao je Marko Mandić, iz Aseko SEE i dodao „da su na konferenciji takođe predstavljeni i Asekovo rešenje za upravljanje imovinom i troškovima preduzeća i javnih institucija Fidelity – Spend & Asset Management, kao i idejna rešenja i servisi u Cloud-u“.

Na Smart e-Government konferenciji, čiji je kompanija Asseco SEE oficijelni partner, prikazana su vodeća tehnička dostignuća iz oblasti e-Uprave. Na konferenciji su prikazane prezentacije vodećih domaćih i stranih u oblasti savremenih tehnologija za realizaciju javnih elektronskih servisa. Konferenciju je organizovao ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije), u saradnji sa resornim ministarstvima Republike Srbije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Privrednom komorom Srbije i profesionalcima iz oblasti IT tehnologija u javnom i privatnom sektoru.

Leave a Reply