Software

Asseco SEE pozvan da se pridruži Savetodavnom odboru partnera kompanije EMC

Asseco SEE s ponosom saopštava da je pozvan da učestvuje u Savetodavnom odboru partnera kompanije EMC zaduženom za Evropu, Afriku i Bliski istok 2012. godine. Savetodavni odbor partnera grupe Information Intelligence, koja je deo kompanije EMC, čini grupa glavnih rukovodilaca iz partnerskih organizacija kompanije EMC. U ovom izvršnom odboru se može učestvovati isključivo po pozivu, a fokus je na poslovanju vezanom za grupu Information Intelligence. Odbor čine viši rukovodioci iz odabrane grupe partnera koji su aktivno angažovani na polju kreiranja rešenja za klijente uz primenu proizvoda grupe Information Intelligence. Osim predstavnika Asseco SEE, u članove ovog Odbora spadaju i rukovodioci iz sledećih kompanija: Accenture, Atos, Capgemini, Deloitte, euroscript, fme, Fujitsu, ITS, KORUS Consulting, NESS, Tieto, TopS BI, 6PM i XEROX Emirates.

Rukovodilac koji će predstavljati Asseco SEE u Savetodavnom odboru partnera je Vladan Atanasijević, član Upravnog odbora kompanije Asseco SEE u Srbiji i direktor sektora sistem integracije. Vladan Atanasijević ima preko 19 godina iskustva u industriji informacionih tehnologija i telekomunikacija. Pre nego što se pridružio kompaniji Asseco SEE, bio je član UO grupe Zastava (sadašnji Fiat), a 2001. godine je osnovao i vodio svoju firmu za razvoj IT rešenja – Virtual Team, koja je 2006. godine postala deo grupe HERMES SoftLab. Od 2006. do 2008. godine je bio na poziciji generalnog direktora HERMES SoftLab Srbija, a 2009. godine je postao generalni direktor kompanije Spinnaker NewTechnologies. Danas je takođe zadužen za odeljenje u okviru kompanije Asseco SEE koje se bavi razvojem rešenja za upravljanje sadržajem (Content Management Solution) pod nazivom ASEBA BPS a koje je trenutno u statusu sertifikacije od strane kompanije EMC.

Osim u Savetodavnom odboru, Asseco SEE će biti i prva kompanija iz Srbije koja će se predstaviti na međunarodnoj EMC konferenciji “Momentum” koja se održava u Beču, u novembru. Na samoj konferenciji Asseco SEE će učestvovati sa dva rada na temu razvoja i implementacije Content Management rešenja ASEBA BPS u Komercijalnoj banci ad Beograd i Banci Poštanskoj štedionici ad. ASEBA BPS rešenje je već uspešno implementirano u Komercijalnoj banci, Banci Poštanska Štedionica, Societe General, DDOR, EFG…

Leave a Reply