Software

Asseco SEE softver u Societe Generale bank Albanija

Asseco SEE, vodeća kompanije za razvoj bankarskiog softvera i IT usluga u jugoistočnoj Evropi, i banka Societe Generale bank u Albaniji u procesu su uspešne implementacije projekta vezanog za sistem upravljanja dokumentacijom. Projekat se zasniva na prilagođavanju i implementaciji rešenja kompanije Asseco SEE, ASEBA Business Process Suite (ASEBA BPS), koje je razvijeno na platformi EMC Documentum, a koje omogućava poboljšanu efikasnost u bankarskim procesima.

Osnovni cilj koji ASEBA BPS postiže implementacijom Business Process Management-a je uspostavljanje novih standarda u upravljanju bankarskim procedurama, a kao neke od glavnih prednosti mogu se izdvojiti:

 Automatizacija bankarskih procedura potpuno integrisana sa informacionim sistemom banke

 Centralizovano skladištenje i arhiviranje struktuiranih i nestruktuiranih informacija
 Povećanje efikasnosti rada, smanjenje operativnih troškova i integracija resursa, poslovnih procesa i dokumentata na svim lokacijama koja se ostvaruje uvođenjem jedinstvenog sistema upravljanja dokumentima na nivou poslovnog sistema Banke.

Osim toga, implementacija rešenja ASEBA BPS obezbeđuje organizacione prednosti kao što su:
 Mogućnost tzv. KPI kontrole
 Mogućnost jednostavnog izveštavanja
 Jednostavno uočavanje prepreka u procesima i njihovo eliminisanje
 Poboljšanje tekućeg procesa toka dokumentacije

Nakon završetka implementacije ovog projekata, planiranog za četvrti kvartalu 2012. godine, banka očekuje poboljšanu efikasnost izvršenja zadataka, brži i lakši pristup podacima, kao i poboljšanu kontrolu i praćenje procesa. Rešenje ASEBA BPS, proizvedeno u Srbiji, u procesu je dobijanja međunarodnog sertifikata kompanije EMC, a već je implementirano u 5 banaka u regionu.

Leave a Reply