Software

Asseco SEE učestvovao na skupu o primeni ICT tehnologija u industriji osiguranja

Predstavnici kompanije Aseko SEE (Asseco SEE), regionalnog lidera i jedne od najvećih ICT kompanija u Evropi, predstavili su softversko rešenje koje omogućava automatizaciju poslovnih procesa, kao i upravljanje dokumentacijom u poslovnim procesima, na ovogodišnjem IBTF Insurance Business & Technology Forum 2014, konferenciji koja je po drugi put održana od 17. do 19. oktobra u Aranđelovcu. Ovom prilikom kompanija Aseko SEE prikazala je i na koji način implementacijom opreme i rešenja, na kojima rade inženjeri ove kompanije, finansijske institucije mogu jednostavno da ispune standarde koje je propisala Narodna banka Srbije.

 

„U savremenom poslovanju osiguravajućih društava sve je veća potreba za rešenjima koja će omogućiti modernizaciju i ujednačavanje informacionih sistema. Na ovaj način stvara se prostor za uvođenje novih proizvoda u osiguranju na sve konkurentnijem tržištu, a automatizacijom poslovnih procesa smanjuju se troškovi poslovanja,“ izjavio je Vladan Atanasijević, član UO Aseko SEE Srbija i dodao „Informacione tehnologije postaju sve zastupljenije u industriji osiguranja kao element koji može da bude odlučujući za uspešnost rada osiguravajućih društva. Savremeni vid poslovanja zahteva primenu ICT rešenja koja obezbeđuju efikasnost poslovanja.“

assecco

Približavanje potrebama klijenata, upravljanje rizicima, optimizacija troškova i otvaranje novih kanala prodaje samo su neki od zahteva savremenog poslovanja za koje je primena savremenih ICT rešenja od ključnog značaja.

 

Konferencija IBTF Insurance Business & Technology Forum 2014, u organizaciji ASIT-a pod pokroviteljstvom Udruženja osiguravača Srbije, sa Asekom SEE kao oficijelnim partnerom događaja, okuplja predstavnike osiguravajućih društava, nadležnih institucija i ICT kompanija koje nude rešenja za primenu u industriji osiguranja.

Leave a Reply