Software

Asseco tehnički modernizovao Ministarstvo pravde

Rezultati projekta IPA 2008 u okviru kojeg je kompanija Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) doprinela tehničkoj modernizaciji Ministarstva pravde, predstavljeni su u beogradskoj Palati pravde prilikom svečanog potpisivanja sporazum IPA 2012 između predstavnika Evropske unije i Vlade Republike Srbije.

U okviru završenog projekta, vrednog 2,4 miliona evra, isporučena je i instalirana kompletna oprema za dva data centra – za Republičko javno tužilaštvo u Palati pravde i za Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Centralnom zatvoru u Bačvanskoj ulici u Beogradu.

„Efikasnost složenih poslova kojima se bave državna tela može se obezbediti primenom IT rešenja koja obezbeđuju racionalnu i transparentu državnu administraciju“, izjavio je Vladan Atanasijević, član UO Asseco SEE i dodao da je „Ministarstvo pravde Republike Srbije dobar primer modernizacije i prepoznavanja značaja IT tehnologija, kojima je promenjen dosadašnji nаčin korišćenja podataka u instituciji, ubrzan pristup informacijama i donošenje odluka”.

Sredstvima EU nabavljena je moderna IT oprema u skladu sa standardima u zemljama Unije, kao i najsavremeniji softver za upravljanje data centrima i softver za zaštitu. U okviru projekta, ukupno je isporučeno 420 računara i oko 100 štampača, kao i oprema za 13 tužilaštava u Beogradu i oko 30 zatvorskih ustanova koje će se u budućnosti priključiti na pomenuta dva data centra.

Konkretna korist od projekta za tužilaštva i zatvore sastoji se u tome da će dobiti centralizovan data centar u kome će u budućnosti objediniti svoje baze podataka i centralizovati sve podatke o predmetima, čime će se dobiti objedinjena slika o radu i ubrzati proces vođenja predmeta.

Zaposleni u ovim ustanovama imaće smanjen administrativni deo posla, te će moći da se više bave samom suštinom svog posla. Značaj projekta za građane sastoji se u tome da će državni organi biti daleko efikasniji, a u zatvorima će sistem još poboljšati bezbednost podataka o zatvorenicima i dati mogućnost za bolje analize i praćenje njihovog boravka i napretka.

Leave a Reply