Software

AutoCAD 2010 u prodaji

Od danas zvanično je u prodaji AutoCAD® 2010. Takođe u periodu do kraja aprila izlazi preko 50 vertikalnih aplikacija na bazi programa: AutoCAD 2010, Autodesk Revit 2010, Autodesk Inventor 2010, Autodesk NavisWorks …

Neke od najvažnijih novosti u AutoCAD-u 2010 su: novi AutoCAD 2010 fajl format, parametarski crteži (2D constraints), izmena u radu sa dinamičkim blokovima, unapređen rad sa PDF fajlovima, povećano ograničenje veličine objekta, novi alati za 3D modelovanje, poboljšano kotiranje, izbora boja, novi alati za merenje, upotreba geografskih podataka, 3D štampanje…

Postoje dobri razlozi zašto je AutoCAD sinonim za dokumentaciju. AutoCAD vodi projekat od početne ideje do kraja projektovanja sa moćnim alatima za dokumentaciju. Rad je brži uz pomoć automatizovanih alata, alata za upravljanje i izmene koji smanjuju radnje koji se ponavljaju, odnosno skraćuju vreme do završetka. Bez obzira na veličinu ili vrstu projekta, sa AutoCAD-om se odgovara svakom izazovu; 25 godina neprekidnog vođenja i inovacija dokumentacije.

Najvažnije novosti u AutoCAD-u 2010 su:

  • Novi AutoCAD 2010 fajl format – Od ove verzije programa, AutoCAD koristi novi fajl format
  • Parametarski crteži – Izuzetna novina i veliko unapređenje je mogućnost parametarskog modelovanja u AutoCAD-u 2010. Objekti mogu imati definisane parametre dimenzione relacije, geometrijske relacije, geometrijska ograničenja, kao i automatska ograničenja.
  • Dinamički blokovi – AutoCAD 2010 je doneo velika unapređenja kod dinamičkih blokova, koji sada mogu imati geometrijska, parametarska i konstrukciona ograničenja. Dodatno, ponuđen je novi alat koji omogućava testiranje dinamičkog bloka u toku njegovog kreiranja, kao i tabela karakteristika korisničkih simbola.
  • Unapređen rad sa PDF fajlovima – Na zahtev korisnika, Autodesk je omogućio upotrebu PDF fajla kao podloge pri izradi crteža, gde je moguće vezivati se za karakteristične tačke objekata standardnim Osnap alatima. Dodatno, značajno je unapređeno publikovanje u PDF format.
  • Povećano ograničenje veličine objekta – U ranijim verzijama, maksimalna veličina pojedinačnog objekta u crtežu je bila 256 MB dok je sada, u zavisnosti od konfiguracije sistema, minimum 4 GB
  • Konceptualni dizajn – Novi alati nude jednostavne izmene postojećih modela i njihovo postepeno razvijanje i modifikovanje.
  • Dizajn slobodnih formi – AutoCAD 2010 nudi nove alate za takozvani Mesh Modeling. U pitanju je modelovanje složenih formi proizvoljne geometrije razvijanjem osnovnih geometrijskih tela i njihovim prostornim oblikovanjem.
  • Ostale novine – Postoje veliki broj dodatnih novina u AutoCAD-u 2010, od jednostavnog izbora korisničkog okruženja prema oblasti rada, poboljšane funkcionalnosti Ribbon-a, poboljšanog kotiranja, izbora boja, novih alata za merenje, alata za promenu smera, do unapređene Purge komande, rotacije nevezanih prozora, upotrebe geografskih podataka, 3D štampanja…

 Više detalja o AutoCAD-u 2010 pogledajte u PDF fajlu na srpskom jeziku (51 strana, ~4.7 mb).

Leave a Reply