Software

AutoCAD Civl 3D – optimizacija performansi

Mnogi korisnici programa AutoCAD Civil 3D svesni su da će nadogradnja na 64-bitni operativni sistem, prevashodno sa Windows 7 ili Windows Viste, najviše uticati na povrat investicija kada se gleda na poboljšanje performansi.

Jedna od mogućnosti za optmizaciju performansi su više-procesorski režim rada ili procesori sa više jezgara. U većini slučajeva AutoCAD Civil 3D radi proces za procesom, što znaći da neće koristiti više od jednog procesora čak i ako je dostupno više njih. Izuzetak je renderovanje, gde više-procesorski režim rada ili procesori sa više jezgara mogu i do 250% da skrate vreme renderovanja.

Iako Civil 3D ne koristi procesor sa više jezgara u toku obrade podataka, istovremeni rad više procesora može biti koristan izbor jer omogućava istovremeno odvijanje više procesa kao što su anti-virus programi, Outlook ili druge aplikacije u odvojenim procesorima, što rezultira više posvećenom procesoru koji radi sa Civil podacima.

Korisna adresa

Leave a Reply