Software

AutoCAD Plugin meseca – FacetCurve

FacetCurve je peti u nizu dodataka iz akcije Plugin of the month. Omogućava izmenu odabranog dela crteža, tako što će konturu selektovane krive zameniti definisanim brojem duži. Može se koristiti u AutoCAD-u 2007 ili novijim verzijama programa.
Instalacija:

  1. Kopirati fajl ADNPlugin-FacetCurve.dll u instalacioni folder AutoCAD-a.
  2. U AutoCAD-u zadati komandu NETLOAD, i učitati dodatak izborom navedenog fajla (dodatak će se trajno registrovati, tako da je ovu proceduru dovoljno uraditi samo jednom).

U AutoCAD-u se dodatak poziva komandom FACETCURVE.
Korisna adresa

Leave a Reply