Software

AutoCAD WS 1.2 za mobilne Apple uređaje

Još uvek besplatno preuzimanje aplikacije AutoCAD WS 1.2

Web aplikacija AutoCAD WS 1.2 sada sadrži značajan i dosta unapređen alat za manipulaciju AutoCAD crtežima.

Ključne funkcije koje su postavljene u AutoCAD WS 1.2su:

  • Podrška za više jezika

AutoCAD WS sada podržava osam jezika. Izbor jezika je određen zemljama gde se AutoCAD WS 1.2 najviše koristi.

  • Prostor papira

Sada je moguće višestruko podešavanje prostora papira u AutoCAD WS.

  • Pregled hvatanja tačaka

Svaki put kada se zadrži prst na ekranu, pojaviće se lupa sa uvećanim prikazom sadržaja, odnosno pregledom preciznosti postavljenih AutoCAD entiteta.

  • Alat za obeležavanje

Novi alat za obeležavanje sada preciznije i savećom kontrolom beleži po crtežu. Ponuđen je izbor od pet debljina linija za širinu četkice kod obeležavanja.

  • Alat za kopiranje

Kada se obeleži jedan ili vise objekata, sada je dostupna i funkcija kopiranja u Edit paleti alata.

  • Podršku za Imperial jedinice

Ukoliko je crtež kreiran u inčima ili fitima, tako će i dimenzije biti prikazane na ekranu.

Korisna adresa

Leave a Reply