Software

AutoCAD WS podržava Civil crteže

AutoCAD Civil crteži podržani su na svim AutoCAD WS platformama (WEB, mobilni uređaji i MAC). Planiranje mosta? Izgradnja autoputa?

Nema problema, sa AutoCAD-om WS uz pomoć mobilnog uređaja crteži se mogu nositi na gradilište, mogu se vršiti izmene na njima, praviti beleške…

Sa AutoCAD-om WS svi podaci su bezbedno uskladišteni i sinhronizovani između tablet računara, telefona i desktop računara.

Korisna adresa

Leave a Reply