Software

Autodesk AliasDesign 2010

Izgled, forma i funkcija utiču na kupca. Potrebno je kreirati proizvod inovativnog dizajna, koji će omogućiti da se kupac ne odluči za konkurentski proizvod. Uz pomoć Autodesk Alias Design programa, moguće je eksperimentisati sa idejama, brzo ispitivati različite koncepte i odlučiti se za najbolje rešenje.

Softver Autodesk Alias Design omogućava kreiranje inspirativnih formi kombinacijom kreativnosti i veštine. Pomaže u kreiranju inovativnih proizvoda za masovnu upotrebu, usklađujući ideje sa zahtevima proizvodnog procesa. Potpomaže kreativne procese vodećim alatima za skiciranje, modelovanje i vizuelizaciju. Upotrebom Alias Design –a je moguće razviti proizvod u okviru jednog programa, za manje vremena.

Autodesk Alias Design sadrži set alata za digitalno bojenje i skiciranje, koji korisniku omogućavaju efikasno eksperimentisanje sa razlicitim rešenjima u toku celog procesa razvoja. Uz pomoc direktne veze sa ostalim programima, omogucava se isti kvalitet i metodologija kao u slucaju skiciranja olovkom, povecavajuci produktivnost, izuzimanjem skeniranja i obrada skica sa papira.

Moguće je kreirati geometriju po visokim standardima za proizvodnju, a zatim razmenjivati projekat izmedju Alias Design-a i inženjerskih aplikacija, cime se olakšava saradnja u toku razvoja proizvoda. S obzirom da dizajner kontroliše vizuelni identitet proizvoda, ostavljana mu je mogucnost izmena u kasnijem toku razvoja, cime se povecava fleksibilnost.

Prikaz i razrada ideje

Mogucnost jasnog prikaza ideje clanovima tima. Alias Design sadrži citav niz alata koji omogucavaju produkciju i razmenu ideja o dizajnu sa drugim ucesnicima u projektu. Smanjuje vreme potrebno za izradu visoko kvalitetnih fotografija, koje omogucavaju cistu, jasnu i efektivnu komunikaciju. Zahvaljujuci navedenim karakteristikama, odluke o izmenama dizajna se donose brzo.

Kontrola izmena

Alias Design pomaže u zadržavanju integriteta dizajna, u toku razvoja proizvoda. Sadrži alate za efikasnu doradu modela. Dizajner zadržava kontrolu nad modelom, uza alate koji mu omogucavaju prilagodavanje izmenama uslovljene inženjerskim odlukama.

Efikasna saradnja

Autodesk Alias Design rešava problem sa CAD integracijom, nudeci visoko kvalitetnu razmenu podataka sa Autodesk Inventor-om, kao i sa drugim CAD aplikacijama. Dostupan je i translator pod nazivom Autodesk DirectConect, koji fajlove prevodi u izvorni oblik.

Digitalni prototipovi

Alias Design je deo Autodesk-ovih rešenja za izradu digitalnih prototipova, koja povezuju konceptualni dizajn, inženjerske timove i timove u proizvodnji kroz jedinstveni digitalni model. Ovaj jedinstveni digitalni model simulira kompletan proizvod, i projektantima omogucava razvoj boljeg proizvoda uz vrhunski dizajn. Ovaj jedinstveni pristup razvoju proizvoda kompanijama omogucava smanjenje broja fizickih prototipova, a samim tim i izbacivanje proizvoda na tržište, pre konkurencije.

Leave a Reply