Software

Autodesk CAM rešenje

Autodesk Inventor HSM Express je besplatno CAM rešenje koje se odnosi na 2.5-osno glodanje i koje se u potpunosti integriše u Autodesk Inventor. Integracija sa programom Inventor omogućava korisnicima da iskoriste niz prednosti koje će im olakšati programiranje CNC mašina.

Autodesk CAM

Integrisano CAM rešenje za Inventor

Definisanje geometrije koju treba obraditi i parametara omogućeno je direktno iz Inventor modela, što omogućava Inventor HSM Express-u punu asociativnost između modela i operacija obrade. Bilo kakve promene na modelu se automatski odražavaju na putanje alata. Izmenom geometrije modela u poslednjem trenutku, ne dolazi do prekoračenja rokova isporuke ili pojavljivanja programskih grešaka.

 

Strategije putanja alata

Inventor HSM Express poseduje strategije putanja alata za: glodanje, bušenje, upuštanje, urezivanje navoja… Sve operacije su optimizovane, što dovodi do smanjenja vremena obrade. Standardni i prilagođeni ciklusi su podržani za sve operacije koje se definišu od tačke do tačke, uključujući zabušivanje, duboko bušenje, razvrtanje…

Simulacija

Posle generisanja putanje alata može se  izvršiti simulacija kompletne operacije ili kompletnog procesa. Tu je moguće videti simulaciju brzine i pravaca, vidljivost alata i držača alata…

Postprocesor

Nijedan CAM program nije potpun bez postprocesora koji pretvara neutralan upravljački kod u kod koji razume upravljačka jedinica mašine. Inventor HSM Express koristi fleksibilan i brz postprocesor koji je baziran na Java programskom jeziku koji obavlja ovaj kritiči zadatak. Svaki postprocesor je prilagodljiv zahtevima klijenta. Postprocesori su omogućeni za sledeće upravljačke jedinice: Fanuc, Heidenhain, Haas, Hurco, Mazak, MillPlus, Okuma, Siemens, Yasnak…

Više informacija o programu možete pronaći na web adresi.

Program možete preuzeti na web adresi.

Leave a Reply