Software

Autodesk i OSA pojačavaju borbu protiv piraterije

U cilju intenziviranja aktivnosti na polju borbe protiv nelegalnog korišćenja softvera OSA računarski inženjering je, u saradnji sa kompanijom Autodesk čiji je distributer za teritoriju Srbije, Crne Gore i Makedoije, svoj tim pojačala novom pozicijom, License Compliance Manager.

Primarni zadatak LC Managera će biti pronalaženje firmi koje koriste nelegalne verzije Autodeskovog softvera i njihova legalizacija. U ovim aktivnostima će blisko sarađivati sa mrežom autorizovanih Autodesk VAR partnera kao i sa advokatskom kancelarijom Karanović-Nikolić koja pored zastupanja interese Autodeska sarađuje i sa BSA.

Leave a Reply