Software

Autodesk Inventor Fusion i za Mac

Autodesk Inventor Fusion je od sada dostupan i za OS X Mountain Lion. Inventor Fusion omogućava direktno modelovanje 3D solida kroz brze izmene dizajna bez ograničenja, kombinujući direktne i parametarske radne tokove sa pojedinačnim digitalnim modelom. 

Korisna adresa

One thought on “Autodesk Inventor Fusion i za Mac

Leave a Reply