Software

Autodesk Inventor

Nužno korišćenje računara za izradu tehničke dokumentacije dovelo je do potrebe za stvaranjem specijalizovanih alata za pojedine struke. Autodesk Inventor najprodavaniji je 3D mašinski softver već četvrtu godinu zaredom.

Od prve verzije, koja se pojavila 1999. program se vrlo intenzivno razvija iz godine u godinu i već je stigao do 13. verzije. Autodesk je prekinuo AutoCAD kontinuitet, započet pojavljivanjem prve verzije ranih 80-tih. Inventor u sebi ne sadrži AutoCAD kao osnovu.

Sa druge strane, saradnja sa AutoCAD-om je u potpunosti podržana. Grafičko okruženje je vrlo intuitivno i prilagođeno potrebama modernih projektanata koji moraju da poznaju rad sa sve većim brojem programa i nemaju vremena da se posvete jednom programu da bi samo u njemu bili eksperti. Autodesk Inventor omogućava da se na najjednostavniji način i za najkraće vreme dođe do maksimalnih rezultata. Autodesk Inventor je projektantski alat za 3D parametarsko modelovanje, sa mnoštvom dodatnih mogućnosti.

Alati za rad sa površinama znatno su unapređeni u odnosu na one koji se primenjuju u Autodesk Mechanical Desktopu i AutoCAD-u. Autodesk Inventor podržava rad sa izuzetno složenim sklopovima. Tehnička dokumentacija se dobija automatskim kreiranjem željenih projekcija modelovanog dela ili sklopa. Pored svih svojstava koja mora da poseduje program ove kategorije, Inventor ima i razvijene alate za dobijanje proračuna putem metode konačnih elemenata i izradu animiranih prezentacionih materijala.

Stare nacrte sada je moguće koristiti kao osnovu za 3D projekte u Inventoru. Testiranje dizajna u virtualnom obliku smanjuje troškove uklanjajući potrebu za skupom izradom prototipova. Korišćenjem automatskih pogleda na crtež možete izraditi nacrte, tlocrte i 3D prikaze modela koji se automatski podešavaju svakoj promeni parametara.

Leave a Reply