Software

Autodesk – paleta programa 2011

Autodesk je najavio izlazak novih verzija programa iz familije 2011. Autodesk je vodeća CAD kompanija na svetu. Autodesk paleta proizvoda ima takav opseg mogućnosti kakav ne poseduje nijedan konkurent.

Koristi se u svim industrijskim granama kroz sve faze procesa projektovanja. Autodesk proizvodi preko 100 različitih programa koji se koriste u sledećim oblastima: mašinstvo, industrijski dizajn, arhitektura, građevinarstvo, animacije i filmska industrija, GIS …

Od 25 marta 2010. godine na tržištu su dostupni AutoCAD 2011 i sledeći programi: AutoCAD® LT 2011, AutoCAD® Architecture 2011, AutoCAD® MEP 2011, AutoCAD® Mechanical 2011, AutoCAD® Electrical 2011, Autodesk® ESCAD 2011, AutoCAD® Inventor 2011 paketi,Autodesk® Vault Professional 2011, Autodesk® Algor 2011 paketi, Autodesk® Moldflow 2011 paketi, Autodesk® Alias Automotive 2011, Autodesk® Alias Surface 2011, AutoCAD® MAP 3D 2011 …

Početkom aprila 2010 godine izlaze programi: Autodesk® 3ds Max® 2011, Autodesk® Maya® 2011, Autodesk® MotionBuilder®2011, Autodesk® Mudbox™ 2011, Autodesk® Softimage® 2011, Autodesk® Alias Design 2011, , Autodesk® Showcase™ 2011, Autodesk® Navisworks® Manage 2011, Autodesk® Navisworks® Simulate 2011 …

Najvažnije novosti u AutoCAD-u 2011 su:

Korisničko okruženje

 • Unapređeno korisničko okruženje, pet novih vizuelnih stilova prikaza 3d modela.

Poboljšanja u radu sa parametrima i ograničenjima

 • Novi alati koji omogućavaju kontrolu vidljivosti objekata nezavisno od vidljivosti lejera. Novi alat Add Selected omogućava brzo kreiranje novih objekata, baziranih na karakteristikama već postojećih objekata u crtežu.
 • 2D parametarske funkcionalnosti unapređene su i sadrže predefinisane komande makro akcija, značajno uprošćava proces dodavanja geometrijskih ograničenja i može da nasledi geometrijska ograničenja u toku kreiranja i modifikovanja geometrije. Nova komanda DIMCONSTRAINT nudi mogućnost konverzije asocijativnih dimenzija u ograničenja dimenzija.

Transparentnost objekata i lejera

 • Nova karakteristika transparentnosti koja omogućava dodeljivanje trensparentnosti objektima i lejerima na isti način kao što se dodeljuje bojama, tipovima i debljinama linija.

Poboljšanja u radu sa šrafurama, polilinijama, spline krivama …

 • Alat za šrafure poboljšan je bržim definisanjem i izmenama šrafiranih objekata. Sada je brži način obeležavanja interne tačke šrafure bez prethodnog aktiviranja Hatch dijaloga. Sada je uz  pomoć nove Hatch Creation kartice omogućen jednostavan pristup svim funkcijama neophodnim za šrafiranje i nijansiranje objekata.
 • Polilinije mogu da sadrže dodatne kontrolne tačke koje čine izmene tih objekata lakšim nego ikada ranije. Kao dodatak primarnim kontrolnim tačkama koje se nalaze na kraju svakog segmenta polilinije, sada su dodate sporedne kontrolne tačke koje se nalaze na sredini svakog segmenta.
 • Spline objekti su unapređeni obezbeđujući veću fleksibilnost i kontrolu. Spline se može definisati uz pomoć prilagođenih ili kontrolnih tačaka (CV). CV spline objekti su adekvatniji za korišćenje sa 3D NURBS površinama.
 • Unapređena je mogućnost obeležavanja spoljnih referenci. Kada se obeleži spoljna referenca u crtežu (xrefs, images, DWFTM, DGN, PDF,tabelarni podaci), odgovarajuća referenca se obeležava i na External References paleti. Slično, ako se označi referentni fajl na External References paleti, odgovarajući objekti će se istaći (ali ne i obeležiti) u crtežu, pod pretpostavkom da su vidljivi u tekućem pogledu.
 • Funkcionalnost liste razmera poboljšana je sa mogućnošću da liste razmera koje su definisane od strane korisnika budu sačuvane u profilu registra.
 • Poravnavanje teksta u tipovima linija podržava čitljivost teksta u liniji bez obzira na njenu orjentaciju.

3D modelovanje površina i solida

 • Sadrži dva radna okruženja koja su prilagođena 3D modelovanju i dostupna su na meniju Workspace u liniji alata za brzi pristup. Osnovno 3D radno okruženje sadrži jednostavno okruženje sa najosnovnijim alatima za kreiranje i vizualizaciju 3D solid modela. Radno okruženje za 3D modelovanje sadrži pristup kompletnoj grupi 3D alata u AutoCAD-u.
 • 3D alat za oblikovanje unapređen je pružajući veću fleksibilnost i jednostavniji način korišćenja. Komande kao što su EXTRUDE, LOFT, REVOLVE i SWEEP sada omogućavaju biranje ivice ili podobjekta koji će se iskoristiti kao profil ili kriva kod kreiranja nove površine. Više ne postoji ograničenje kod korišćenja planar kriva.
 • Kao dodatak 3D solidima i mesh objektima, AutoCAD 2011 nudi dva različita tipa oblikovanja površina: proceduralne i NURBS (non-uniform rational b-spline).
 • Omogućava kreiranje tri nova analitička tipa površina: prilagodljiva,generisana iz segmenata i iz mreže površina. Prilagodljiva površina kreira zaobljen prelaz između postojećih površina uz pomoć nove SURFBLEND komande. Korisnik definiše kako će se prilagoditi ivica površine koja dodiruje drugu površinu uz pomoć kontrolnih tačaka.
 • Nudi nov skup alata za korekciju površina: zaobljavanje, produžavanje, sečenje i vraćanje isečene površine u prvobitno stanje. Uz pomoć novog Fillet alata (SURFFILLET komanda) koji se nalazi na Edit panelu, moguće je zaobliti ivicu između dve površine sa odabranim poluprečnikom.
 • Sadrži skup alata za analize koje pružaju uvid u kontinuitet između različitih površina koje čine sveobuhvatan oblik. Ovi alati se nalaze na Analysis panelu Surface ribon katrice. Zebra alat omogućava analizu kontinuiteta površine projektujući paralelne linije po površini. Alat za zakrivljenost prikazuje površine nijansama boja, omogućavajući identifikaciju veće ili manje oblasti zakrivljenosti.Draft alat bojama prilakazuje zakrivljenja poršina, čime se obezbeđuje odgovarajući uglovi koji će obezbediti vađenje modela iz kalupa. Kontrola prikaza i ponašanja svakog od ovih alata za analizu vrši se u Analysis Options dijalogu koji se nalazi na Analysis panelu ili na 3D Modeling kartici Options dijaloga.
 • Moćan i intuitivan alat za pregledanje, obeležavanje i menjanje materijala. Pristup ovim alatima moguć je sa Materials panela Render ribon kartice kada je aktivan radni prostor za 3D modelovanje.
 • Funkcionalnost oblikovanja Mesh objekata unapređena je pružajući još veću fleksibilnost i kontrolu. Alati za oblikovanje nalaze se na Mesh kartici, kada je aktivan radni prostor za 3D oblikovanje. Novi Mesh alat za sastavljanje omogućava spajanje dve ili više granične površine u jednu jedinstvenu.

Rad sa oblakom tačaka

 • Oblaci tačaka – omogućava učitavanje i prikaz oblaka tačaka dobijenih uz pomoć 3D uređaja za skeniranje. Pristup ovim novim alatima za Oblak tačaka omogućen je preko Insert ribon kartice.  Uz pomoć alata za indeksiranje, skenirani podaci koji se mogu dobiti sa dva različita uređaja mogu se indeksirati i sačuvati u fajl kao oblak tačaka.

Sredinom meseca aprila najavljen je izlazak sledećih programa: AutoCAD® Revit® Architecture Suite 2011, AutoCAD® Revit® MEP Suite 2011, AutoCAD® Revit® Structure Suite 2011, Autodesk® Ecotect Analysis 2011, Autodesk® Robot Structural 2011 paketi, AutoCAD® Civil 3D® 2011, Autodesk® Alias Sketch 2011 …

Leave a Reply