Software

Autodesk softver od sada i na kredit

Autodesk softver je od sada moguće kupiti i na kredit kod Komercijalne banke. Krediti se odobravaju krajnjim kupcima za Autodesk programe na osnovu profakture, a prema uslovima koji su dati u prilogu. Krediti se odobravaju po uslovima za obrtna sredstva iako softver ima status osnovnog sredtstva. Ovim je omogućeno da sredstva obezbeđenja budu minimalna, da nema učešća i da kredit pokriva bruto iznos sa profakture, odnosno i PDV.

Preuzmi prilog (PDF)

Procedura je takva da kupac sa profakturom odlazi u banku gde završava kompletnu proceduru koja ne traje duže od par dana. Podnošenje zahteva bi trebalo da bude moguće u bilo kojoj ekspozituri Komercijalne banke.

USLOVI KREDITIRANJA:
• Rok: do 12 meseci (otplata u mesečnim anuitetima)
• Iznos kredita: od EUR 1.000,00 do EUR 100.000,00
• Kamatna stopa : 10,5% na godišnjem nivou
• EKS: od 12,93%
• Naknada za obradu zahteva: 1,5% jednokratno na odobreni iznos kredita
• Obezbeđenje:
– blanko sopstvene menice preduzeća
– ovlašćenja data Komercijalnoj banci za zaduženje računa
– lične menice vlasnika
*Krediti u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR

Postoji mogućnost kreditiranja kupaca na rok preko 12 meseci i tada se kredit tretira kao kredit za kupovinu opreme.
• Postoji mogućnost kreditiranja na rok i do 60 meseci, ali sa dodatnim obezbeđenjem.
• U slučaju kupovine opreme , obezbeđenje može biti zalog na opremi uz učešće klijenta od 20% i finansiranje PDV-a.
• Naravno, hipoteka I reda može zameniti zalog na opremi.

Leave a Reply