Događaji · Software

Autodesk u industriji Srbije 2009

OSA Računarski inženjering Beograd i Katedra za proizvodno mašinstvo uz stručnu podršku – TeamCAD Beograd 15. aprila u Amfiteatru Centra za nove tehnologije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održaće seminar “Autodesk u industriji Srbije 2009“.

Ovo je prilika da se, kroz prezentaciju najnovijih softverskih rešenja kompanije Autodesk za 2009. godinu u oblasti projektovanja u mašinskoj industriji upoznate sa mogućnostima postizanja poslovnog uspeha nezavisno od ekonomskih okolnosti. Mašinski inženjeri i tehničari Srbije imaju potrebu da unapređuju svoja saznanja o softveru, kao savremenom alatu za rad.

Cilj ovog Seminara je upoznavanje mašinskih inženjera i tehničara sa najboljim programskim alatima današnjice za projektovanje digitalnog prototipa sa njegovom kompletnom analizom pre proizvodne realizacije. Korisnike programa Autodesk informisaćemo o posebnim pogodnostima za prelaz sa 2D konstruisanja na 3D projektovanje.

Preuzmite agendu Seminara u pdf formatu.

Preuzmite prijavu u doc. formatu .

Leave a Reply