Hardware · Software

Automatizacija prodaje “Doncafe”

Kompanija „Doncafe“ počela je polovinom avgusta da  koristi mobilnu prodaju primenom mobilnih računara. Opremu mobilne računare „Symbol-Motorola MC 70“ i softversko rešenje isporučila je beogradska kompanija „ŠPICA“.

Na ovaj način trgovački menadžeri i trgovački putnici mogu preko mobilnih računara na terenu da prikupljaju porudžbine  i obavljaju mobilnu prodaju.

Podaci  koji se prikupe na mobilnim računarima momentalno se primenom GPRS tehnologije prenose u centralni računar.

Darko Korać direktor „ŠPICE“  smatra da će kompanija „Doncafe“  primenom mobilnih računara povećati obim prometa i za oko 30% unapediti produktivnost rada.

Leave a Reply