Software

Backup Exec obezbeđuje do 100% brže performanse pravljenja rezervnih kopija i oporavka podataka

Symantec je danas najavio Backup Exec 2014, objedinjeno rešenje koje štiti kritično važne podatke u organizaciji donoseći snažno, fleksibilno pravljenje rezervnih kopija i oporavak kroz hibrid fizičkih i virtuelnih rešenja. Ovo poslednje izdanje je napravljeno na osnovu karakteristika i funkcionalnosti prethodnih Backup Exec rešenja, a uvodi i novu funkcionalnost uključujući i do 100% brže performanse tokom pravljenja rezervnih kopija i oporavka podataka, integraciju za Windows Server 2012, optimizovanu vidljivost upravljanja rezervnim kopijama i oporavkom, proširenu podršku za cloud, kao i bezbrojne mogućnosti za migraciju i ažuriranje.

Ova poslednja verzija omogućava organizacijama da lako i efikasno odgovore današnjim najkritičnijim izazovima upravljanja informacijama usred trenutne eksplozije informacija. Sa mnogo kompanija koje predviđaju da će njihov obim informacija porasti u neverovatnom iznosu sledeće godine, ovaj slobodan protok podataka je kreirao neverovatne mogućnosti. Ali, porast obima informacija takođe predstavlja i izazove.

backup

 

Značajan uticaj na način na koji organizacije pristupaju pitanju pravljenja rezervnih kopija informacija i oporavka, i pratećih datoteka rasutih na više platformi, imali su: virtuelna i fizička okruženja, u kombinaciji sa porastom broja nestrukturiranih podataka, smanjenim IT troškovima i serverskom virtuelizacijom. Tradicionalne metode ne ispunjavaju baš uvek potrebe i zahteve današnjih IT odeljenja.

Symantec omogućava organizacijama da odgovore na izazove koji se javljaju prilikom pravljenja rezervnih kopija i oporavka donoseći jedno, unificirano rešenje za upravljanje širenjem podataka na više različitih platformi, omogućavajući organizacijama da troše manje vremena na IT održavanje i više vremena na inovacije.
„Sa Backup Exec 2014, je jasno da se Symantec usredsredio na povratne informacije korisnika“, rekao je Nik Dalbi (Nick Dalby), tehnički konsultant i direktor za Backup Exec u kompaniji Softcat. „Najomiljenije karakteristike prethodnih verzija, podrška za najnovije platforme i najsavremenije tehnologije su udružene i detaljno beta-testirane kako bi se dostigao maksimum jednostavnosti.

One imaju poboljšane performanse i robusnost u obezbeđivanju nivoa zaštite podataka u koje korisnici mogu da imaju potpuno poverenje.“
Ključne karakteristike Backup Exec 2014 su:
· Fleksibilnost: Štiti mešavinu virtualnih i fizičkih arhitektura u jednom rešenju koje pravi rezervne kopije na praktično bilo kom uređaju za skladištenje podataka i postiže brz, efikasan, prilagodljiv oporavak.

· Optimizovane performanse: Pruža do 100% brže i pouzdanije performanse u pravljenju rezervnih kopija i deduplikaciji, uključujući rezervne kopije VMware i Hyper-V virtuelnih mašina, u poređenju sa prethodnim verzijama softvera.

· Windows Server 2012 i 2012 R2 podrška: Podržava Windows server 2012 i Windows Server 2012 R2.

· Jasna vidljivost zadataka pravljenja rezervnih kopija: Nadgledanje statusa zadataka tokom pravljenja rezervnih kopija iz jedinstvenog pogleda je vraćeno. IT administratori mogu da uštede vreme i da pojednostave kreiranje zadataka tokom pravljenja rezervnih kopija tako što će praviti rezervne kopije više servera sa jednim jedinim zadatkom za pravljenje rezervnih kopija.

· Pojednostavljen proces unapređenja/migracije: Tradicionalna, složena i rešenja za pravljenje rezervnih kopija i oporavak na tačkama mogu vremenom da budu neefikasna, zahtevaju mnogo vremena i budu skupa za upravljanje. Putem intuitivnih i jednostavnih uputstava i korisničkog interfejsa, Backup Exec 2014 je lako implementirati, upotrebljavati i upravljati – bilo da se nadograđuje na prethodnu verziju ili se prebacuje sa alternativnih rešenja.

Symantec Backup Exec 2014 je dostupan za kupovinu od 2. juna 2014. putem Symantec mreže specijalizovanih ovlašćenih prodavaca, distributera i sistem integratora širom sveta. Servisni paketi će biti objavljivani svakih 90 dana, a planirano je da Backup Exec 2014 Servisni paket 1 bude objavljen u septembru 2014.

Leave a Reply