Software

Banca Intesa se odlučila za Špicin softver APOS

Banca Intesa se odlučila da implementira softver za popis osnovnih sredstava APOS, i time na efikasan način vodi evidenciju o 100.000 osnovnih sredstava.

Apos kao kompletno rešenje podrazumeva:

Softver: Proizvod Špica Centra, APOS – sastoji se iz stacionarnog dela, koji se instalira na PC i mobilnog dela, koji se instalira na mobilnom računaru
Hardver: Špica Centar preporučuje mobilne računare (ručne terminale) vodeće svetske kompanije Motorola, i to modele MC3000 i MC70. Možemo takođe ponuditi i štampače bar-kod nalepnica, ali i predštampane nalepnice po vašem dizajnu, na posebnim materijalima specijalno namenjenim za obeležavanje osnovnih sredstava.
Motorola oprema i rešenja
Štampači Datamax
Usluge: Konsultacije, planiranje i dizajniranje rešenja, organizacija obeležavanja osnovnih sredstava, implementacija, obuka korisnika, podrška pri prvom popisu i održavanje sistema.
Osim pobrojanih, APOS pruža i niz drugih značajnih prednosti, kao što su: jednostavnija organizacija popisa, bolja struktuiranost osnovnih sredstava (tipu, po lokacijama, po računopolagačima i mestu troška), mogućnost unošenja promena prema realnom stanju u trenutku samog popisa i mnogo drugih.

Leave a Reply