Software

BCC Services – eUPD rešenje za elektronsko upravljanje poslovnom dokumentacijom

Elektronsko upravljanje poslovnom dokumentacijom (eUPD) je aplikativno rešenje za informatičku podršku poslovima evidencije, distribucije i arhiviranja klasične i elektronske pošte u organizaciji

BCC Services je objavio početak isporuka eUPD-a, svog novog rešenja za elektronsko upravljanje poslovnom dokumentacijom. Radi se o aplikaciji za informatičku potporu poslovima evidencije, distribucije i arhiviranja klasične i elektronske pošte u organizaciji. Termin pošta se koristi jer je uobičajen za funkcionalnost prijemnog zapisnika, ali u ovom programskom rešenju je naglasak na digitalizaciji, obradi i arhiviranju dokumenata. Aplikacija se može instalirati i koristiti na jednoj ili više lokacija – lokacija na kojoj je aplikacija uvedena je ujedno i parametar koji se koristi i za određivanje dozvola pristupa dokumentima i podacima.

Aplikacija, osim standardnih funkcija prijemnogzapisnika omogućuje jednoznačnu identifikaciju dokumenata bar-kod šifrom, digitalizaciju i OCR obradu papirnatih dokumenata, distribuciju i praćenje rada na dokumentima, te trajno arhiviranje dokumenata uz mogućnost pretraživanja za sve ovlašćene korisnike. Sistem omogućuje arhiviranje i pretraživvanje po punom tekstu, t.j. po sadržaju dokumenta najrazličitijih formata, te evidenciju dokumenata koji postoje samo u fizičkom obliku.

Rešenje eUPD se zasniva na eDRM sistemu Meridio, što omogućuje jednostavno i brzo uspostavljanje centralnog repozitorijuma elektronskih dokumenata i zapisa. Meridio sistem je skalabilan i nema ograničenja za veličinu repozitorijuma. Meridio omogućava upravljanje svim vrstama dokumenata i zapisa, uključujući i fizičku arhivu, t.j. dokumente koji se iz bilo kog razloga neće digitalizovati. Funkcionalnost Meridio sistema je dostupna i kroz Microsoft Office aplikacije, u potpunosti je integrisana u standardno Microsoft okruženje, čime se olakšava i ubrzava uvođenje i bitno skraćuje vreme potrebno za obuku korisnika.

Leave a Reply