Software

Beckoff – sistemska rešenja za industrijsku automatizaciju

Kao kompanija koja se na ovim prostorim više od 15 godina bavi automatizacijom, merno-regulacionom tehnikom i industrijskim inženjeringom, Indas je u prilici da na srpskom tržištu od sada ponudi i Beckoff sistemska rešenja za industrijsku automatizaciju.

Beckhoff razvija i proizvodi automatizacionu opremu baziranu na PC orijentisanoj tehnologiji kontrole. Paleta Beckhoff proizvoda koju kompanija Indas može da ponudi na tržištu Srbije, obuhvata Industrijske PC računare, Control Panele, ulazno/izlazne i Fieldbus komponente, pogonske Drives sisteme i automatizacioni softvere. Beckhoff proizvodi se mogu koristiti kao zasebne komponente, ili mogu biti integrisane u sklopu nadređenog sistema upravljanja, prilagođeni su svim industrijskim granama. “New Automation Technology” filozofija koju zastupa kompanija Beckhoff predstavlja univerzalni i otvoreni koncept upravljanja i automatizacije, korišćen širom sveta u širokom spektru različitih aplikacija.

Konfigurabilan Industrijski PC (IPC) računar sa komponentama visokih-performansi i robusnom konstrukcijom kućišta predstavlja uređaj pogodan za upravljanje celokupnim proizvodnim procesima. Modularne serije Embedded PC-a predstavljaju efikasno primenjenu PC tehnologiju na nivou hardvera sdandardnih PLC-a pogodnih za montažu na DIN šinu u komandno-upravljačkim ormanima. U kombinaciji sa TwinCat automatizacionim softverom, Embedded PC postaje moćan IEC 61131-3 PLC.

Razvojem odgovarajuće tehnologije Beckhoff je tržištu ponudio Fieldbus komponente modularnog dizajna prilagođene svim vrstama primenjenih I/O signala i fieldbus sistema. Bus terminali predstavljaju otvoren fieldbus neutralni sistem koji se sastoji od signalnih elektronskih modula sa Bus Coupler-om kao centralnim modulom koji predstavlja fieldbus interfejs.

U kombinaciji sa Motion Control rešenjem koje nudi TwinCAT automatizacioni softver, Beckhoff Drive Tehnology predstavlja napredan i kompletan Drive sistem. PC bazirana tehnologija kontrole je idealno prilagođena za zadatke pozicioniranja po jednoj i više osa sa visokim i dinamičkim zahtevima. AX5000 Servo Drive serija, sa EtherCAT sistemom komunikacije visokih performansi, obezbeđuje maksimalne performanse i dinamiku.

Za sve dodatne informacije u vezi proizvodnog programa kompanije Beckhoff i ponudi na tržištu Srbije, možete se obratiti kompaniji Indas, koja pored isporuke komponenti sa svog lagera, pruža tehničku podršku i servis svojim kupcima.

Leave a Reply