Software

Beogradski GeoGIS pruža podršku razvoju putne mreže Albanije

Početkom maja 2008 godine GeoGIS je dobio ugovor za obezbeđenje GIS podrške izrade projekta održavanja putne mreže cele Albanije

Nosilac posla je engleska firma Reighton International a GeoGIS je zadužen za segment obezbeđenja GIS podrške projektu procesa optimizacije održavanja i rekonstrukcije putne mreže Albanije. Podrška se sastoji u obezbeđenju ulazne baza podataka projektu kompjuterske optimaizacije (višekriterijumska optimizacija sa nelinearnim cilj funkcijama i funkcijama ograničenja koji sadrže podatke o tehničkim karakteristikama puta, stanju kolovozne konstrukcije, pripadnosti opštini, regionu i državi, kao i ostalih atributa neophodnih za proces optimizacije.

Po završenom projektu optimizacije, zadatak GeoGIS-a je da optimalno rešenje prevede u GIS korisničko rešenje i obuči predstavnike Ministarstva za javne radove Albanije da to rešenje koristi u izradama planova održavanja i rekonstrukcije segmenata putne mreže Albanije.

U realizaciji projekta će ispred GeoGIS-a biti Prof.Dr. Toša Ninkov, sa svojim najbližim saradnicima iz GIS sektora kompanije.

Leave a Reply