Software

Besplatan softver za upravljanje serverima u blejd okruženju

Kompanija Fujitsu je predstavila osnovnu verziju svog popularnog softvera za upravljanje fizičkim i virtuelnim serverima u PRIMERGY okruženjima blejd-servera, pod nazivom „ServerView Resource Coordinator VE Preview“ (skr. „RCVE Preview“).

Takvo rešenje namenjeno je brojnim organizacijama koje se, zarad „izvlačenja“ maksimuma performansi iz sopstvenog IT okruženja, okreću virtuelizaciji servera i neminovno suočavaju sa izazovom sve komplikovanijeg upravljanja blejd-serverima, na kojima se ponekad kreiraju i stotine virtuelnih mašina.

„Fujitsu RCVE Preview“ razrešava probleme upravljanja ovim kompleksnim sistemima tako što IT administratorima omogućava pregled svih fizičkih i virtuelnih servera u Fujitsu „blejd“ okruženjima servera – na jednom ekranu.

Ovim besplatnim softverom se blejd sistemi jednostavno nadgledaju, uz uvid u detaljne informacije o operativnim sistemima i virtuelizacionom softveru. Rešenje pored toga omogućava i da virtuelne mašine budu detaljno obeležene – čime pruža uprošćen uvid u to koji servisi rade na kojim serverima – i da budu pokrenute, zaustavljenje i ponovo pokrenute.

„ServerView RCVE Preview“ podržava centralno, uniformno nadgledanje fizičkih i virtuelnih servera u okruženjima Fujitsu PRIMERGY BX600 i BX900 Dynamic Cube sistema. Ovaj besplatan softver u potpunosti je kompatibilan sa kompletnom verzijom rešenja „ServerView Resource Coordinator VE“ (RCVE), koja obebeđuje sveobuhvatne alate za potpuno upravljanje fizičkim i virtuelnim serverima, uključujući i kloniranje „slike sistema“, visoku dostupnost i podršku za Fujitsu PRIMERGY „rek“ i „tauer“ serevere, kao i servere drugih dobavljača.

Fujitsu RCVE Preview se od sada isporučuje uz PRIMERGY BX blejd sisteme, a

može i besplatno da se preuzme sa adrese:

http://ts.fujitsu.com/products/standard_servers/system_management/rcve_preview.html

Leave a Reply