Software

Besplatne aplikacije za Autodesk Inventor

Autodesk nudi besplatne aplikacije za korisnike Autodesk Inventor-a.

One omogućavaju automatizaciju postupaka projektovanja kao i povećanja brzine i tačnosti od koncepta do proizvodnje.

autodesk

U nastavku, biće prikazane besplatne aplikacije kao i aplikacije za korisnike koji su u pretplati:

NuPSimplePlot – omogućava brz izbor različitih podešavanja štampača za štampanje tehničke dokumentacije i prezentacija.

Quantity Tool – prilikom selektovanja sklopa određuje broj komponenti ili podsklopova.

SmartInventor Subtraction – prilikom sklapanja, uklanja materijal u okviru sklopa gde će biti ubačena komponenta.

Visual Replace – mogućnost zamene (komanada Replace) komponenti vizuelno.

ThreadModeler – mogućnost realnog prikazivanja navoja na modelu baziran na postojećim alatima za navoj koji se nalaze u Autodesk Inventor-u.

Time Stamp – mogućnost postavljanja žiga koji prikazuje vreme i datum definisanja tehničke dokumentacije.

QuickDowel – brzo definisanje  Dowel simbola

EDMxpress 64 – modul za deginisanje elektroda i držača elektroda kod obrade na erozimatima.

Aplikacije za korisnike koji su u pretplati :

Feature Recognition – konvertuje 3D modele koji se nalaze u STEP, IGES ili STL formatu u Autodesk Inventor modele definisane feature-ima.

Mesh Enabler – omogućava konvertovanje mrežastih modela u modele definisane feature-ima ili površinama.

 

Ako želite da vidite još besplatnih Autodesk-ovih aplikacija kliknite na sledeću adresu.

Leave a Reply