Software

BI rešenja za PharmaSwiss

Preduzeće PharmaSwiss, jedno najbrže rastućih farmaceutskih preduzeća u Evropi, nadgradilo je svoj postojeći analitički sistem kompleksnim rešenjem za planiranje i praćenje poslovanja. NPS je implementiro  oruđa vodećeg ponuđača rešenja poslovne inteligencije: Cognos 8 BI i Cognos 8 Planning.

U prvoj fazi je, za celu grupu od 16 preduzeća, pokrivena predviđanje mesečne prodaje i planiranje centralizovane nabavke. Uz analitička rešenja za praćenje kompletne prodaje, zaliha, nabavke i narudžbi, tako su pokrivene kompletne potrebe za efikasno upravljanje procesom logistike.

Više informacija o preduzeću PharmaSwiss naći ćete na http://www.pharmaswiss.com/, a za dodatne o BI oruđima Cognos posetite adresu http://www.cognos.com/.

Leave a Reply