Software

BitDefender Security za Mail Servere 3.0.2 osvojio Virus Bulletin Gold Award u tri uporedna testa

BitDefender Linux verzija generiše mali broj pogrešnih detekcija i visoki postotak uspešnih spam detekcija

BitDefender®, nagrađivani pružalac inovativnih anti-malver sigurnosnih rešenja, osvojio je novu Gold Award nagradu za BitDefender Security za Mail Servere 3.0.2 na poslednjem Virus Bulletin Anti-Spam uporednom testu. Dizajniran za Linux servere, Security za Mail Servere 3.0.2 osvojio je Gold Award za nizak broj pogrešnih detekcija i visoki postotak uspešnih spam detekcija.

Linux proizvodi testirani su na SuSE Linux Enterprise Serveru 11 kroz period od 20 dana. Korpus svih e-mailova u uporednom testu pomešan je sa spam streamom ustupljenim od Project Honey Pot, te je pušten na nekoliko Virus Bulletin-ovih e-mail adresa. E-mailovi su puštani kroz testirane sigurnosne proizvode u realnom vremenu, a poruke u telu e-mailova bile su napisane različitim pisanim znakovima i jezicima (uključujući engleski, francuski, razni azijski jezici, ruski, holandski, norveški, te mnogi drugi).

BitDefender Security za Mail Servere 3.0.2. uspešno je detektovao 97,89% od svih spam poruka u testu, dok je postotak pogrešnih detekcija bio samo 0,707%. Ukoliko želite vidjeti statistike celog testa sa BitDefenderovim rezultatima, možete pogledati ovde.

BitDefender Security za Mail Servere 3.0.2 već četiri meseca uspešno primenjuje novu tehnologiju temeljenu na Live Query pretraživanju. Proizašla iz paradigme cloud-computinga, ova tehnologija pruža trenutnu reakciju i zaštitu svim korisnicima u svetu, bez obzira na jezik ili vrstu spama koji primaju. LiveQuery tehnologija nove e-mailove skenira lokalno sa svojim zakonom zaštićenim proaktivnim antispam rešenjem. Ukoliko e-mail prođe kroz inicijalni filtering postupak bez kategorizacije kao spam ili legitimni, LiveQuery algoritam iz njega izvlači ključne elemente i kreira sličan e-mail prema jedinstvenom enkriptiranom otisku originalnog e-maila. Ako BitDefender mreža ili serveri u svojoj bazi pronađu poznati spam otisak u takvom e-mailu, daje se naredba za blokiranjem klijentskoj aplikaciji.

Leave a Reply