Software

BitDefender Security za Mail Servere osvojio nagradu VB Spam Gold

U uporednom testu sa konkurentskim proizvodima, BitDefender Security za Mail Servere ostvario najbolje rezultate sa najmanjim brojem pogrešnih spam detekcija (false positive).

BitDefender nagrađivani provajder inovativnih anti-malware sigurnosnih rešenja, može se pohvaliti novom nagradom, VB Spam Gold za proizvod BitDefender Security for Mail Servers, osvojenom na prvom ‘live’ održanom Virus Bulletin anti-spam uporednom testu. Svi proizvodi testirani su na novoj SuSE10 Linux instalaciji kao nastavak na Postfix Mail Transfer Agent (MTA). Rezultati su pokazali da BitDefender Security za Mail Servere ima najmanji broj pogrešnih spam detekcija u poređenju sa komercijalnim konkurentskim proizvodima.

U Virus Bulletin Anti-Spam uporednom testu, šest različitih anti-spam proizvoda podvrgnuto je seriji testova koji su merili broj detektovanih spam poruka (SC – spam catch) i pogrešnih detekcija (FP – false positive). Svaki test se sastojao od 1,677 ham e-mailova i 24,320 spam e-mailova. VB Spam Gold nagrada dodeljivana je proizvodima čiji postotak spam detekcije (SC) je bio minimalno 77.02 posto, a postotak pogrešnih detekcija ne viši od 5.68 posto. Rezultati BitDefender Security za Mail Servere bili su znatno iznad proseka – 84.20 posto spam detekcija (SC) i samo 1.49 posto pogrešnih detekcija (FP).

Virus Bulletin je priznata vodeća specijalizovana publikacija na području računarskih virusa i srodnog malwarea. Virus Bulletinov anti-spam test proveden je u „live e-mail streamu“ kako bi svi proizvodi bili istovremeno testirani istim e-mailom u stvarnom vremenu. Testovi su merili postotak uspešnosti spam detekcije i pogrešne detekcije svih šest proizvoda, a sertifikati su dodeljivani samo proizvodima koji su zadovoljili unapred određena merila uspešne i pogrešne detekcije.

BitDefender Security za Mail Servere ujedinjuje proaktivne tehnologije zaštite antivirus, antispyware, antispam i antiphishing modula i tehnologije za filtriranje sadržaja i priloga  poruka kako bi poslovnim subjektima i provajderima usluga učinio e-mail komunikaciju sigurnom.

Leave a Reply