Software

Blackboard – E-learning software

Institucije visokog obrazovanja se suočavaju sa različitim izazovima, kao što su demografske promene, povećana odgovornost pred studentima, globalno prisustvo i akutne potrebe za resursima koji sve više postaju ograničeni.

Ovaj svet sve veće i veće složenosti, postavlja nove izazove pred profesore da razviju nova rešenja i izađu u susret potrebama duštva. Ujedno, ove promene predstavljaju i neprevaziđenu priliku.

Blackboard Inc. je osnovan 1997. g. i predstavlja jednog od najpoznatijih svetskih proizvođača aplikativnog softvera i usluga na polju obrazovanja koji uvodi novine u sve načine edukacije povezujući studente i tehnologiju.

Blackboard Academic Suite je rešenje koje omogućava razvoj i rast uporedo sa Vašim napredovanjem i razvojem kao obrazovne institucije kroz:

* Poboljšanje mogućnosti da se prihvate i primene nove tehnologije predavanja/učenja
* Implementiranje aktivnosti studenata kroz interakciju uz prilagođenje tehničkih rešenja i aktivne instrumente edukacije.
* Obezbeđivanje sigurnog i brzog prenosa znanja i informacija u institucijama visokog obrazovanja.
* Efikasno ocenjivanje i procenu znanja na različitim nivoima i prema potrebama same institucije.

Omogućava upravljanje online kurseva i sadržaja podataka radi postizanja kvalitetnog učenja i razvoja.

Leave a Reply