Software

Blumberg o srpskom softveru

Bankarski softver Aseba BPS izlazi na svetsko tržište, posle velikog uspeha u Srbiji i regionu. Ovaj domaći softver, koji je razvila kompanija Aseko SEE (Asseco SEE), očekuje da će u roku od 3 godine na međunarodnom bankarskom tržištu povećati prodaju najmanje za preko 50 odsto, na 1,71 miliona evra, piše vodeća svetska agencija za ekonomske vesti Blumberg (Bloomberg).

Agencija, prepoznajući značaj ovog softvera, koji je sertifikovan od strane najveće svetske kompanije za čuvanje i manipulaciju finansijskim podacima EMC, navodi da se očekuje dodatni rast u jugoistočnoj Evropi i na tržištima u ekspanziji, kao što su Bliski Istok  i Afrika, kao i da postoji mogućnost izlaska i na najrazvijenija finansijska tržišta na svetu. Blumbergova vest tako potvrđuje očekivanja da proizvodnja softvera može biti jedna od najvažnijih izvoznih grana u Srbiji.

 aseba

U vesti agencije Blumberg, koju prate sve bankarske i druge finansijske institucije širom sveta, navodi se da je ovaj softver, napravljen tako da se lako prilagođava svakom posebnom klijentu, njegovim potrebama i koji se usaglašava sa propisima zemlje u kojoj radi, dizajniran za neuporedivo lakšu, bržu i utemeljeniju analizu podataka i upravljanje dokumentima potrebnih bankama, kao i za njihovo jednostavno arhiviranje.  “Program omogućava”, citira Blumberg Vladana Atanasijevića, člana Upravnog odbora Aseka SEE u Srbiji, “sprečavanje rasta nenaplativih kredita, centralizaciju svih podataka o klijentima, formulara, ali i integraciju pojedinačnih, netipičnih dokumenata koji su van samih formulara, uključiv menice, ugovore, fotografije kolaterala i drugo. On je dodao da se prodaja očekuje i izvan tržišta u razvoju obzirom da  su „ovi nedostaci sasvim uobičajeni i na razvijenim tržištima“.

Leave a Reply