Software

BSA podržava inspekcije softvera u Hrvatskoj

U periodu od maja do septembra ove godine, Državni inspektorat je pokrenuo prekršajne postupke protiv 16 firmi, zbog povrede autorskog prava korišćenjem nelicenciranog softvera

U razdoblju od maja do septembra ove godine, BSA je u ime svojih članova uputio Državnom inspektoratu Republike Hrvatske prijave protiv 30 firmi zbog sumnje da u poslovanju koriste nelicencirani softver. Prema informacijama dostupnima BSA, do sada je Državni inspektorat sproveo inspekcije u 24 firme. Na osnovu rezultata sprovedenog inspekcijskog nadzora, Državni inspektorat je pokrenuo prekršajne postupke protiv 16 firmi i njihovih odgovornih osoba zbog upotrebe nelicenciranog softvera članova BSA.

Prekršajne kazne za povredu autorskog prava na računarskim programima određene su u Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Propisana novčana kazna za firmu iznosi od 5.000 do 50.000 kuna, a za teže prekršaje čak i do 100.000 kuna. Za odgovorne osobe unutar firme – direktore ili voditelje IT sektora – takođe su propisane novčane kazne, u iznosu od 2.000 do 10.000 kuna.

Dalje, kako bi nastavile da koriste softver potreban za poslovanje, firme će trebati da nabave potreban broj softverskih licenci. Konačno, osim prekršajne novčane kazne, kompanije koje su povredile autorsko pravo proizvođača softvera odgovorne su im i za naknadu štete prouzrokovane korišćenjem nelicenciranog softvera u svom poslovanju.

Osim redovnih saopštenja za javnost i oglasnih kampanja u cilju podizanja nivoa javne svesti o vrednosti intelektualnog vlasništva i rizicima softverskog piratstva, BSA će Državnom inspektoratu i drugim nadležnim telima nastaviti da prijavljuje poslovne subjekte osumnjičene za softversko piratstvo.

Leave a Reply