Software

BSA pozdravlja ‘zelenu’ inovativnost povodom Svetskog dana intelektualnog vlasništva

Business Software Alliance (BSA) se u nedelju, 26. aprila, pridružuje svetskoj javnosti u obeležavanju Svetskog dana intelektualnog vlasništva.

Na ovogodišnji Svetski dan intelektualnog vlasništva kao ključni način suprotstavljanja izazovu klimatskih promena promoviše se tzv. ‘zelena’ inovativnost. U poruci povodom obeležavanja ovog dana, generalni direktor Svetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), g. Francis Gurry, naglasio je da uravnotežen ssitem intelektualnog vlasništva može znatno doprineti omogućavanju razvoja tehnološki orijentisanih rešenja pri smanjenju uticaja klimatskih promena.

Tokom nedelje, BSA širom svieta učestvuje u raznim događanjima povodom obeležavanja Svetskog dana intelektualnog vlasništva 2009, a to je ove godien antipiratski TV spot. Piraterija, osim pravnih posledica, donosi društvenu i ekonomsku štetu. Svrha spota je da upozori javnost da piraterija predstavlja protivpravnu aktivnost, tj. zabranjeno je zakonom i sankcionirano kao prekršaj i kazneno delo.

U cilju podizanja javne svesti o važnosti intelektualnog vlasništva za pojedince, ekonomiju i društvo, BSA nastavlja saradnju sa interesnim udruženjima i drugim organizacijama koje promovišu interese nosilaca različitih prava intelektualnog vlasništva širom sveta. U sklopu svojih kontinuiranih kampanja usmerenih na upoznavanje ekonomskih subjekata sa prednostima licenciranog softvera, BSA poziva sve korisnike računarskog softvera da poštuju autorska prava.

Leave a Reply