Software

BSA: Proizvođači softvera se ujednijuju u borbi za sigurno i legalno digitalno okruženje

Kompanije Altium, Babylon, Centennial Software, Corel, CyberLink, Famatech, LINKService, Materialise Software, Quark, Quest Software, Ringler-Informatik i Scalable Software pridružile su se vodećim softverskim i hardverskim kompanijama kako bi podržale napore BSA u stvaranju sigurnog i legalnog digitalnog okruženja.

Novi članovi imaće važnu ulogu u programima BSA kojima se podupiru tehnološke inovacije kroz globalni i lokalni marketing, kao i kroz pravne i političke inicijative. Uz navedene nove članove, dosadašnji članovi udruženja, CNC Software, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation i The MathWorks proširile su svoje globalno članstvo u 2008. godini na učestvovanje u aktivnostima BSA u regionu Evrope, Bliskog Istoka i Afrike (EMEA).

Leave a Reply