Software

CAD konferencija “ICAS DISCOVERY TOUR 2011”

U Beogradu u hotelu Holiday Inn 6. jula 2011. godine će biti održana prva Intergraph CADWorx & Analysis Solutions (ICAS) konferencija u Srbiji pod nazivom “ICAS Discovery Tour 2011“, na kojoj će biti predstavljeni svi ICAS softveri. Organizatori Konferencije su firme PIPETECH Jocic iz Badena, Švajcarska i ICAS iz SAD.

Predavanja će biti na srpskom i engleskom jeziku.

Tokom Konferencije ćemo Vam prezentovati:

1. CADWorx P&ID Professional – izrada P&ID dijagrama;

2. CADWorx Plant Professional – projektovanjeprocesnih, energetskih i drugihpostrojenja;

3. IntergracijuCADWorx-a sa P&ID, CAESAR II i PVElite;

4. CADWorxfieldPipe – izrada dokumentacije postojećeg stanja.

Kroz prezentacije ćemo simulirati tipičan inženjerski posao: od P&ID do kreiranja 3D modela. Dalje, analiziraćemo naprezanja i elastičnost cevovodnog sistema (CAESAR II) i proračun posude pod pritiskom (PVElite).Takođe ćemo održati i prezentaciju aplikacije CADWorxfieldPipe.

Sve prezentacije ćemo držati uživo na navedenim računarskim aplikacijama.

Leave a Reply