Software

Canon eCopy softver za efikasniju distribuciju dokumenata

Postoji pametniji i jednostavniji način da kreirate i upravljate skeniranim dokumentima. Softver eCopy je sistem koji se lako koristi za upravljanje bilo kojom vrstom štampane kopije dokumenta u elektronskom formatu koji se bez napora integriše u sve poslovne aplikacije.

On povezuje Canon digitalni štampač ili skener sa e-poštom kompanije i ostalim umreženim aplikacijama preduzeća, kako bi se postigla jeftina, jednostavna i trenutna distribucija i upravljanje elektronskim kopijama dokumenta štampanih u crno-beloj štampi ili u boji.

Softver eCopy koji je povezan Canon uređajem; svoj rad možete učiniti produktivnijim i procese efikasnijim, smanjiti troškove distribucije i informacije učiniti bezbednijim – pomažući na taj način svima da zajedno rade efikasnije.

Brza komunikacija
Softver eCopy kreira i distribuira kritične dokumente kao PDF ili TIFF datoteke brzinom lokalne mreže ili Interneta.

Sigurnost i usklađenost
Vaši dokumenti ostaju bezbedni sa ugrađenim 128-bitnim softverom za šifriranje pružajući vam mogućnost da kreirate siguran pristup.

Povećajte ROI
Softver eCopy dramatično smanjuje troškove, povećava produktivnsot i efikasnost i poboljšava vaš ROI tako što eliminiše troškove kurira, omogućavajući razmenu informacija i kreiranje platforme sisteme za upravljanje dokumentima.

Leave a Reply