Događaji · Software

CET na prezentaciji CorelDRAW Graphics Suite X5

Predstavnici kompanije CET, Ljiljana Bjeličić i Predrag Lazarević, prisustvovali su prezentaciji novog programskog paketaCorelDRAW Graphics Suite X5, koju su organizovale kompanije ExtremeHSM Informatika. Dejan Rogan, predavač iz Zagreba, je predstavio novu verziju poznatog softverskog paketa za izradu ilustracija, obradu fotografija, prelom stranica i vektorsku grafiku.

Dizajniran za profesionalne i buduće dizajnere, CorelDRAW se koristi za kreiranje mnogih stvari koje svakodnevno viđamo – od karakterističnih logotipa i znakova, do Web grafike i animacije, bilborda, natpisa za automobile i drugih materijala. Posebno je istaknuta alatka Corel CONNECT, novi organizator sadržaja koji pomaže da se brže pronađe grafika, fontovi, slike na računaru. U novoj verziji Corel-a možete naći i više od 1000 profesionalnih fontova, uključujući Helvetica i Frutiger fontove.

Leave a Reply