Software

Kompanija “Com-4T” implementirala “Cisco” rešenje u Banci Poštanska štedionica

Uvođenjem tehnologije objedinjenih komunikacija, instalacijom IP telefona i implementacijom glasovnih servisa na centralnoj lokaciji i svim filijalama smanjeni su troškovi i povećana efikasnost komunikacionih servisa Štedionice. Klijenti će sada manje čekati, a preko telefona će moći da dobiju više informacija.

Poštanska štedionica je najveća banka u zemlji, sa više od milion klijenata. Poslovna strategija ove banke je da usavrši korisnički servis unapređenjem komunikacije i razvojem novih proizvoda u kratkom vremenskom roku, a često je sprovodi korišćenjem najnovijih tehnologija.

Banka je izabrala Cisco rešenje za objedinjene komunikacije, instalirala IP telefone i implementirala glasovne servise na centralnoj lokaciji i u svim filijalama. Kada klijenti pozovu banku, interaktivni servis im sada pruža nekoliko opcija, na primer, da saznaju stanje na računu ili da razgovaraju sa agentom. Kijenti su zadovoljni uslugom, jer je vreme čekanja kraće, a agenti su bolje pripremljeni da odgovaraju na pitanja i daju informacije. Poštanska štedionica je značajno smanjila svoje toškove čak za 40%.

Kontakt centar i IP telefoni u filijalama rade na istom Cisco Unified Communications Manager-u, centralizovanom sistemu koji je lakši za održavanje. Novo rešenje zasnovano na računarskoj mreži više ne zahteva inženjere koji bi se samo time bavili i time se smanjuju troškovi IT podrške.Interni pozivi između ekspozitura i filijala na različitim lokacijama su praktično besplatni, jer koriste mrežu Banke. U budućnosti, Banka planira da proširi IP telefoniju i uvođenjem dodatne automatizacije smanji broj agenata call centra.

Kompanija “Com-4T” je Cisco partner specijalizovan za razvoj integrisanih IT sistema bezbednosti i objedinjenih komunikacija za finansijski sektor. “Com-4T” je instalirao, a sada podržava rešenja za objedinjene komunikacije u Poštanskoj štedionici. “Com-4T” je sarađivao sa Cisco programerima i zaposlenima Banke kako bi pouzdano integrisao kontakt centar sa glavnim IBM računarom Banke.

“Com-4T” je značajno doprineo pomogavši nam da razvijemo siguran put da se kontakt centar integriše sa našom glavnom bazom podataka, tako da smo mogli da ponudimo klijentima uslugu da sami obavljaju svoje poslove, po prvi put – rekao je Dragiša Lojanica, IT direktor Poštanske štedionice.

Kompletan PDF o implementiranom resenju možete pronaći ovde.

Leave a Reply