Software

ComTrade Group uspešno realizovao projekat “Informacioni sistemi vlade republike Srbije”, prva elektronska sednica Vlade održana 11. juna

Kompanija Spinnaker, članica ComTrade Group uspešno je realizovala projekat “Informacioni sistemi Vlade Srbije”, a prva elektronska sednica Vlade održana je 11. juna zahvaljujući implementiranom sistemu. Članovima Vlade u elektronskoj formi su dostupni svi potrebni materijali za sednicu, a sistemu elektronske sednice pristupaju uz pomoć elektronskih identifikacionih kartica.

Otvarajući sednicu premijer Mirko Cvetković je istakao da je Srbija ovim ušla u red zemalja koje na elektronski način vode funkcionisanje sednice Vlade.

“Projekat Informacioni sistemi Vlade Srbije je izveden u rekordnom roku, za šest meseci. Naš tim inženjera na njemu je radio od 25. Decembra prošle godine do prve sednice održane 11. juna “, kaže Veselin Jevrosimović predsednik kompanije ComTrade Group. Ovo je zaista značajan događaj u radu same Vlade, jer informacioni sistem ubrzava njen rad i funkcionisanje, a povećava se transparentnost kao i zaštićenost podataka. Informacioni sistem značajno unapređuje funkcionisanje Generalnog sekretarijata Vlade, koji generiše kompletnu elektronsku dokumentaciju, što ubrzava donošenje odluka, a administracija postaje efikasnija i organizovanija.

Ministrarstvo za telekomunikacije i Informaciono društvo rukovodilo je projektom uvođenja elektronske sednice, na čelu sa ministarkom Jasnom Matić.

Jedan od temelja daljeg razvoja ComTrade Group jeste upravo saradnja sa državnom upravom u Republici Srbiji. Značajno je da se uvođenjem elektronskih servisa Vlade pokreće IT industrija u Srbiji. Projekat koji je realizovala kompanija ComTrade Group sa konzorcijumskim patnerom kompanijom Telekom Srbija predstavlja važan korak za obe kompanije, a potencijal ovog partnerstva pokazaće se u budućnosti uvođenjem elektronskih servisa u zdravstvu, školstvu, sudstvu, lokalnim samoupravama i drugim sektorima.

Ugovor za realizaciju ovog projekta dodeljen je, kroz postupak javne nabavke na tenderu, konzorcijumu kompanija Spinnaker New Technologies, članice ComTrade Group i Telekoma Srbija, koji su projekat “Informacioni sistem Vlade Republike Srbije” realizovali u ugovorenom roku. Vrednost ugovora koji se finansira iz sredstava NIP-a je 27.396.480,60 dinara.

Leave a Reply