Software

ComTrade IT Solutions and Services tim uspešno realizovao prvu implementaciju SIEBEL CRM-a u regionu

Od 29.09.2009 godine kompanija Promonte (deo Telenor grupe) u Crnoj Gori u svom svakodnevnom poslovanju koristi Oracle Siebel CRM (Customer Relationship Management sistem)
CRM sistem omogućava da kompanija kvalitetnije upravlja, sinhronizuje i koordinira podatke o svojim klijentima, i tako postigne značajnu prednost nad konkurencijom. Implementacija CRM rešenja omogućava Promonte-u da unapredi postojeće i uvede nove načine interakcije sa krajnjim korisnicima, kao i da pruži podjednak nivo kvaliteta usluge kroz sve kanale prodaje.

Sistem je kompletno implementirao ComTrade Business Solutions Centar razvojni tim u rekordnom roku od 158 dana, kako je i bilo predviđeno Ugovorom.

To je prva implementacija Oracle Siebel CRM-a, vodećeg svetskog sistema u jadranskom regionu.

“Uspešna implementacija Siebel CRM sistema u Promonte-u predstavlja značajno dostignuće za našu kompaniju, jer smo u odličnoj saradnji sa klijentom uspeli da jedan veoma kompleksan sistem pustimo u produkciju u dogovorenom roku i bez dodatnih troškova“, kaže Darko Popović, izvršni direktor ComTrade kompanije u Crnoj Gori.

Leave a Reply