Software

Kompanija Corel danas objavila CorelDRAW Graphics Suite X5

Objavljena je nova, još sadržajnija, petnaesta verzija poznatog paketa za grafički dizajn

Kompanija Corel Corporation, jedan od vodedih svetskih proizvođača softvera, danas je objavila CorelDRAW® Graphics Suite X5, novu verziju poznatog softverskog paketa za izradu ilustracija, obradu fotografija, prelom stranica i vektorsku grafiku, ukratko potpuno rešenje za vizuelnu komunikaciju.

Sa više od pedeset novih i unapređenih funkcija, CorelDRAW Graphics Suite X5 uključuje značajna poboljšanja u upravljanju slikovnim sadržajima, bojama, kao i grafičkim sadržajima za web. Elektronska verzija novog paketa ved je dostupna, a fizička isporuka novog CorelDRAW Graphics Suite X5 paketa, počede do kraja marta 2010. godine, za englesku, nemačku, francusku, holandsku, italijansku, špansku i portugalsku verziju.

U više od 20 godina postojanja, CorelDRAW® je osvojio više stotina internacionalnih stručnih nagrada, a najnovija verzija se fokusira na inovacije namenjene dizajnerima u području grafičkog i modnog dizajna, marketinga i štampe te poslovnih korisnika malog i srednjeg preduzetništva. „Za vreme razvojnog ciklusa novog CorelDRAW Graphics Suite X5, naš razvojni tim je usko sarađivao sa zajednicom naših korisnika, kako bi osigurali stvaranje novih, unapređenih funkcija koje de uveliko uticati na poboljšanje njihovog posla. Zaista smo želeli da razumemo šta vole kod proizvoda i šta im je potrebno kako bi njihovo iskustvo sa CorelDRAW® bilo još potpunije,“ izjavio je Gérard Métrailler, viši direktor razvoja grafičkih proizvoda iz Corela.

Leave a Reply