Software

CorelCAD softver za 2D crtanje i 3D projektovanje

Corel je proširio svoju ponudu softvera sa CorelCAD™ softverom za 2D crtanje i 3D projektovanje sa Corel® PDF Fusion softverom, za kreiranje i uređivanje PDF datoteka.

CorelCAD™ je cenovno prihvatljivo rešenje, koje omogućava rad sa datotekama u DWG formatu, jednostavniju svakodnevnu saradnju i veću produktivnost.

Omogućava veću preciznost zahvaljujući 2D crtanju i alatima za 3D projektiranje i donosi inovativne novine poput VoiceNotes alata (za Windows platformu), koji omogućava dodavanje poruka i instrukcija u crteže. Kompatibilnost sa Corel DESIGNER i CorelDRAW poznatim softverom za izradu ilustracija, obradu fotografija, prelom stranica i vektorsku grafiku, dodatno olakšava i poboljšava svakodnevnu saradnju. Optimizovan je za rad na Windows® i Mac OS® platformama.

Corel® PDF Fusion je cenovno prihvatljivo rešenje za kreiranje i uređivanje PDF datoteka. Omogućava otvaranje datoteka različitih formata, uključujući PDF datoteke, Microsoft® Office dokumente, fotografije i mnoge druge. Na jednostavan način omogućava kreiranje PDF datoteke koja sadrži više različitih dokumenata, uređivanje teksta unutar PDF-a ili pak dodavanje komentara.

Leave a Reply