Software

Danone novi korisnik Aldata Apolo rešenja

„DANONE VODA“ DOPRINOSI INTERNACIONALIZACIJI ALDATINOG SOFTVERA ZA OPTIMIZACIJU PROSTORA

„Danone voda Francuska“ (Danone Eaux France), snabdevač vodećih brendova flaširane vode kao što su Evijan, Volvik i Badoa, kupio je Aldatin softver za optimizaciju prostora, „Apolo“, kako bi u maloprodajnim objektima uvećao mogućnost prodaje svojih proizvoda. Kompanija će koristiti Apolo kao deo posebne saradnje u Francuskoj sa lancem samoposluga Kasino (Casino), sa ciljem optimizacije prodaje brendova Danone voda u okviru sekcije flaširanih voda u Kasino samoposlugama.

Aldatin softver za optimizaciju prostora Apolo je paket softverskih modula koji su jednostavni za korišćenje i koji omogućavaju proizvođačima i trgovcima da poboljšaju korišćenje prostora na policama i performanse kategorija proizvoda. Korišćen od strane maloprodaje i firmi koje se bave potrošnim dobrima širom sveta, Aldatin Apolo omogućava maloprodaji da poboljša planiranje prostora koristeći napredne trgovačke norme, kategorizaciju asortimana, kriterijume uspešnosti i prostorna ograničenja.

„Za Danone vode je Apolo vrlo važan alat pošto nam omogućava da sakupimo informacije i steknemo znanja vezana za optimizaciju prostora i povećanje prodaje specifična za nas“, rekla je Silvija Grezo (Silvie Grezaud), nacionalni direktor prodaje u kompaniji Danone vode. „Možemo da pošaljemo planograme našim maloprodajnim partnerima i sugerišemo im šta mogu da učine da se naši proizvodi bolje prodaju u okviru kategorije flaširanih voda. Kasino je Aldatin korisnik ali on naravno može da doda još jedan nivo optimizacije zasnovan na njihovom znanju o ponašanju kupaca u njihovim radnjama.“

„Osamdeset posto potrošnih dobara se prodaje na policama maloprodajnih objekata što police čini kritičnim delom svake maloprodaje“, rekao je potpredsednik Aldate za Apolo, Šon Bozons (Shaun Bossons). Aldatin Apolo paket softvera za optimizaciju prostora omogućava trgovcima u maloprodaji da bolje reaguju na promene navika kupaca, da bolje sarađuju sa proizvođačima pojedinih kategorija proizvoda i osigurava da se planovi kompanija ostvaruju na nivou polica“.
Kompanija „Danone vode Francuska“ je 2006. godine prodala preko 3,5 milijardi litara vode i ostvarila promet od preko milijardu evra.

Leave a Reply