Software

Datalab ACC partner (Računovodstveni servis) proširuje svoje poslovanje

Sofitel Oditor na čelu sa mr. Nenadom Kaluđerovićem otvara predstavništvo u Crnoj Gori, gde će takođe nuditi računovodstveno-finasijske usluge.

Sofitel Oditor na čelu sa mr. Nenadom Kaluđerovićem otvara predstavništvo u Crnoj Gori, gde će takođe nuditi računovodstveno-finasijske usluge. Sofitel Oditor d.o.o. je preduzeće za pružanje usluga finansijskog konsaltinga i softversku obradu podataka iz oblasti poslovne ekonomije i ekonomske politike. Preduzeće je tokom 18 godina poslovanja razvilo značajnu komunikaciju i saradnju sa mnoštvom kompanija i organima lokalnih vlasti, što značajno olakšava realizaciju i uspešnu implementaciju projekata ”Sofitel Oditora”.

U tom periodu, ”Sofitel Oditor” d.o.o. realizovao je više od 1.115 raznovrsnih konsultantskih projekata. Preduzeće pruža konsultantske usluge različitim klijentima, kako u operativnom poslovanju, tako i u donošenju strateških odluka. Konsultantske usluge pokrivaju sledeće oblasti:
• Restrukturiranje i privatizaciju,
• Finansijske, poreske i pravne usluge vezane za strana ulaganja,
• Procene vrednosti kapitala i imovine preduzeća,
• Feasibility studije (Studije izvodljivosti),
• Analize i savete u oblasti ekonomske politike,
• Ekonomiku komunalnih delatnosti.

Leave a Reply