Software

Datalab partnerstvo sa I’ Car Sage Automobile group

15. decembra  2009. potpisan je ugovor o distribuciji i prodaji proizvoda I’Care Sage Automobile za region na kom je Datalab prisutan.

Tako je Datalab postao ovlašćen za distribuciju i prodaju proizvoda I’Car Sage Automobile group za region, na kom je Datalab prisutan. Nosilac posla je Datalab Automotive d.o.o., sa sedištem u Beogradu, Preduzeće čini slovenačko-francuski kapital.

Pomenuta aplikacija spada u lidersku grupu programskih paketa za delatnost dilera automobila i servisa u Evropi. Aplikaciju čine dva paketa u front-office poslovanju: I’Car DMS, koji se brine za uvoz i prodaju novih i polovnih automobila, zatim servis, prodaju rezervnih delova i elektronsku razmenu dokumenata sa proizvođačima ili uvoznicima. Datalab Automotive je prilagođen CRM paketu, koji korisnicima omogućava informaciju o redovnim servisima i akcijama, popravkama svog vozila i sl.

Oba programska paketa su potpuno integrisana sa PANTHEON-om, što znači da su zakonski prilagođeni za poslovanje u državama regiona. Integracijom su pokrivene oblasti poslovanja, ( metarijalno poslovanje, računovodstvo i saldakonta, obračun plata i dr.)

Uspešno je završena prva implementacija rešenja ICar + PANTHEON za preduzeće HitAuto d.o.o. Beograd, jednog od najvećih distributera za Renault i Dacia.

Persida Pandurović (direktor Datalab Automotive d.o.o.): »U ovim kriznim vremenima odnosi sa kupcima su veoma važni. Pored smanjene prodaje novih i polovnih automobila, servisni rad preuzima glavnu ulogu. Dobra IT podrška omogućava servisu da postigne viši standard, lojalnost kupaca i veću profitabilnost.«

Leave a Reply