Software

Datalab raskida ugovor o poslovnoj saradnji sa BlueSoftom

DataLab je danas prekinuo saradnju sa Blue Softom, koja je uspostavljena 15.7.2011. godine. Posle godinu dana napornog rada, nekvalitetnih migracija, te izneverenih očekivanja korisnika, kao i premalo rezultata, Datalab sa žaljenjem konstatuje da se ovo poglavlje u životu kompanije DataLab završava sa ne tako srećnim krajem, uz neprijatan, ali podnošljiv uticaj na profitabilnost Datalab-a.

Izostanak adekvatne realizacije migracionog alata sa BlueSoft paketa na Pantheon, nezadovoljstvo korisnika poteškoćama u radu sa migratorom, kao i posledično nezavršavanje započetih implementacija, dovelo je do toga da se ova teška odluka morala doneti. Datalab je više od godinu dana uporno pokušavao da nađe kompromis koji bi omogućio nastavak saradnje. Ali, suprotna strana nije bila spremna ni na kakve aktivnosti, niti je nakon više poziva izvršavala u ugovoru definisane obaveze.

Datalab je kompanija koja posluje u Adriatic regiji sa preko 24.000 korisnika (blizu 8.000 preduzeća) i njihov svakodnevno vidi, a takođe moraju da zadovolje sve korisnike, kako postojeće, tako i buduće.

One thought on “Datalab raskida ugovor o poslovnoj saradnji sa BlueSoftom

Leave a Reply