Software

Delhaiz Belgija izabrao softver “Apollo Designer Workstation”

Kompanija „Aldata solušn“, Aldata Solution, globalni dobavljač softverskih rešenja za oblast trgovine na malo i veliko, objavila je da je međunarodni prodavac hrane na malo, „Delhaiz Belgija“ (Delhaize Belgium) izabrao softver „Apollo Designer Workstation“ radi poboljšanja performansi kategorija i rafova. Investicija u ovaj deo Aldatinog softverskog paketa za optimizaciju prostora, „Apollo Space Optimization“, omogućiće kompaniji Delhaiz da bolje odgovori na zahteve kupaca, poboljša planiranje zaliha i efikasno isporučuje prilagođene asortimane kreiranjem planograma usredsređenih na korisnike, i to na nivou prodavnica.

„Pristup ’jedna veličina koja odgovara svima’ u planiranju prodavnica više nije efikasna. Za uspeh naših brendova suštinski nam je važno da obezbedimo da su pravi proizvodi na pravom mestu u pravo vreme,“ objašnjava ovaj potez Tangaj Serstivens (Tanguy t’Serstevens), potpredsednik sektora za lanac snabdevanja kompanije Delhaiz. „Izvršili smo procenu nekoliko rešenja i „Apollo Designer Workstation“je ostavilo utisak najpodesnijeg rešenja koje može da nam obezbedi dovoljan nivo detaljnosti planiranja i funkcionalnost koja nam je potrebna. Rešenje je skalabilno, jednostavno za upotrebu i brzo se implementira.“

„Apollo Designer Workstation“ je lider na tržištu automatizacije planiranja prostora i koriste ga proizvođači i prodavci na malo širom sveta. Delhaiz će njegovim uvođenjem automatizovati proizvodnju planograma, obezbeđujući konzistentno i precizno izvršavanje planova kategorija roba i lansiranje novih proizvoda na nivou individualnih prodavnica, proizvoda ili rafova. Nova tehnologija će pomoći ovoj kompaniji da smanji broj situacija „nemanja na zalihama“ i osigura da se svaki suvišan prostor na rafovima zauzet prekomernim zalihama ili artiklima sporog obrta – oslobodi za robu brzog obrta.

„Delhaiz konstantno inovira kako bi zadovoljio potrebe svojih korisnika i istovremeno pametno vodi svoje poslovanje,“ ocenio je Šon Bosons (Shaun Bossons), senior-potpredsednik kompanije Aldata Apollo. „Uz pomoć ’Apollo Designer Workstation’ rešenja Delhaiz će smanjiti troškove i rastur robe i ujedno povećati dostupnost proizvoda. Kompanija će takođe moći da poveća efikasnost svoje saradnje sa dobavljačima u domenu merčendajzinga, dok će obe strane moći strateški da sarađuju koristeći isto rešenje, obezbeđujući najbolje performanse. Zadovoljstvo nam je što proširujemo saradnju sa kompanijom Delhaiz.“

Leave a Reply