Software

Dell najavio akviziciju korporacije StatSoft

Kompanija Dell je najavila akviziciju korporacije StatSoft, vodećeg provajdera naprednih analitičkih rešenja, koja pružaju širok spektar mogućnosti prediktivne analitike, pretraživanja i vizuelizacije podataka. StatSoft kombinuje sveobuhvatne statističke analize sa naprednom analitikom, kako bi pomogao organizacijama da bolje razumeju svoje poslovanje, predvide promene, povećaju prilagodljivost i kontrolišu kritične sisteme.

Usvajanjem StatSoft rešenja Dell Software je proširio svoj portfolio pouzdanih sistema za upravljanje informacijama i istovremeno podstičući otvoren pristup kompanije prema upravljanju podacima i istraživanju tržišta. StatSoft pruža naprednu analitiku snažnom setu softverskih kapaciteta, koji uključuju optimizaciju baznih podataka, integraciju aplikacija i rad sa velikim podacima, podržani Dell ponudom raznovrsnih softvera, skladišta, servera i usluga.

Dell_logo
Upravljanje podacima i informacijama je ključni strateški prioritet za Dell Software. Prema kompaniji Gartner, do 2015. godine više od 30 odsto analitičkih projekata će omogućiti donošenje zaključaka zasnovanim na strukturiranim i nestrukturiranim podacima. Pripajanje kompanije StatSoft se savršeno uklapa sa Dell Software strategijom, koja ima za cilj da ponudi kompletan set alata za upravljanje informacijama kroz različite platforme koje osnažuju organizacije da upravljaju, integrišu i analiziraju podatke na on-premises softverima i cloud programskim rešenjima.

„Uzbuđeni smo što ćemo se pridružiti našu tehnologiju i stručnost brzorastućem setu mogućnosti za upravljanje informacijama Dell porodice. Zajedno sa kompanijom Dell možemo stvoriti nove prilike za klijente kako bi bolje iskoristili sve veće količine podataka, koji ubrzano postaju izvor života organizacija svih veličina, i dalje primeniti StatSoft misiju da učini svet produktivnijim”, istakao je dr Paul Lewicki, osnivač i izvršni direktor kompanije StatSoft. „Usvajanje StatSoft rešenja pruža klijentima kompanije Dell pristup proverenim i naprednim analitičkim rešenjima, adekvatan uvid u njihove poslovne procese, lakše i brže donošenje odluka i maksimiziranje profita. Pored toga što se sjajno uklapa u proizvodni portfolio Dell Software tehnologije, StatSoft oslikava fokus kompanije Dell na stvaranje alata koji su jednostavni i dovoljno pristupačni za srednja preduzeća i u isto vreme dovoljno sveobuhvatni čak i za najveća preduzeća koja posluju sa najkompleksnijim podacima,” izjavio je Matt Wolken, potpredsednik i generalni direktor sektora za upravljanje informacijama kompanije Dell Software.

StatSoft omogućava kompletan asortiman naprednih alata za analitiku, koji pomažu organizacijama prognoziranje budućih trendova i industrijskih preokreta, identifikaciju novih klijenata i prodajnih prilika, istraživanje potencijalnih posledica i smanjuju mogućnost prevare i druge poslovne rizike. StatSoft softveri mogu se primeniti na on-premises, cloud ili software-as-a-service modelima i uživaju poverenje univerziteta, istraživačkih instituta, korporacija, i proizvodnih postrojenja u više od 60 zemalja, a kompanija je nedavno pozicionirana, od strane Gartner u kvadratu „Izazivača” u sklopu Magičnog Kvadrata za Napredne Analitičke Platforme. StatSoft rešenja imaju široku primenu u velikom broju industrijskih sektora uključujući finansijske usluge farmaceutski, tehnološki i proizvodni sektor.

Organizacije koje koriste pametne algoritme za kreiranje korisnih zaključaka iz mase podataka u operativnom sistemu, na društvenim mrežama i u demografskim skladištima, usvajanjem Statsoft rešenja steći će konkurentsku prednost. StatSoft sadrži najsofisticiranije algoritme za prediktivnu analitiku, izučavanje mašina i statističku analizu i omogućavaju kompanijama da nađu značajne šablone u podacima i napreduju u današnjoj ekonomiji zasnovanoj na podacima. Ponuda se kreće od desktop modeliranja i analitike podataka, do visokih performansi razvrstavanja podataka.

Leave a Reply